Lapsiperheiden tilapäinen  kotipalvelu voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan kunnallisena palveluna seuraavilla perusteilla perheeseen jossa on alaikäisiä lapsia:

 • vanhemman vakava sairastuminen tai vammautuminen
 • muu äkillinen kriisi esim. onnettomuus, perheenjäsenen äkillinen kuolema, lapsen tutkimus, sairaus joka edellyttää molempien vanhempien tai ainoan vanhemman läsnäoloa sairaalassa tms.
 • raskauteen ja synnytykseen liittyvät vakavat komplikaatiot
 • kun perheeseen syntyy kaksi tai useampi lapsi ja perhetilanteeseen liittyy jotain erityistä
 • lapsen vakava sairaus tai vammaisuus (kotipalvelu auttaa pysyvämmän hoitomuodon järjestymiseen saakka)
 • ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoa varten, kun vanhemmilla on oikeus sairastuneen lapsen hoitovapaaseen
 • ei myönnetä neuvolakäynteihin
 • vanhemman oma hoidollinen asiointi esim. sairaala- tai terapiakäynnit (kotipalvelu ei voi jatkuvasti järjestää hoitoa, vaan auttaa kunnes perhe saa pysyvämmän hoitomuodon järjestettyä)
 • kun lapsen tutkimus, sairauden hoito tai kuntoutus vaatii toisen läsnäoloa sairaalassa tms. ja toinen vanhempi ei voi hoitaa kotona olevaa lasta työn tai opiskelun vuoksi eikä Kalajoki voi järjestää päivähoitopaikkaa ko. ajalle

Myöntämisen periaatteet

 • Kotipalvelu on määräaikainen ja sitä myönnetään kerrallaan 1-3 kk, uusille asiakkaille ensin kuukaudeksi
 • myönnetään vähintää 2 h /pv
 • akuutissa tilanteessa päätös tehdään käytettävissä olevie tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavan arkipäivänä yhteydenotosta
 • jos palvelu ei riitä perheen tarpeisiin, perhe siirtyy ennalta ehkäisevän perhetyön asiakkaaksi tai lastensuojelun sosiaalityöntekijä/perheohjaaja arvioi perheen tilanteen

 

Kotipalvelun hakeminen

Saadakseen palvelua asiakkaan tulee ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään joka arvioi palvelutarpeen ja päättää kotipalvelun myöntämisestä. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse tai henkilökohtaisella asioimiskäynnillä.

 

Kotipalvelun hinta

Kotipalvelu on maksullista. Tuntihinta kotipalvelun tuntihinta.