Lapsi neuvolassa

Kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytaikaista tukea lapsiperheille. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Kotipalvelu on perheille maksutonta.

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada

  • lasten hoitoon ja kasvatukseen
  • kodin hoitoon ja huolenpitoon
  • perheen tai vanhemman toimintakyvyn ylläpitoon
  • vanhemman asioinnin ajaksi ja
  • muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseen.

Kotipalvelua ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, pelkkään siivoustyöhön ja kotona tehtävä etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi.

Kotipalvelua on tarjolla resurssien mukaan – kotipalvelun työntekijän poissaolon tapauksessa emme nykytilassa pysty takaamaan sijaista.

Kotipalvelukäynnistä tilastoidaan käyntitieto vanhemman terveystietoihin 1.10.2021 alkaen.

Lapsiperheiden kotipalvelun ajanvaraus

Kalajoki ja Merijärvi: puh. 040 662 8595

Himanka, Kalajoki ja Rautio: puh. 040 6726 250