Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta ja perhettä, jos lapsen elämäntilanteessa on terveyttä ja kehitystä sekä hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. vanhempien väsyminen, päihteiden käyttö, väkivalta tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Joskus lapsi tai nuori voi itse vaarantaa omaa kehitystään esim. käyttämällä päihteitä.

Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelutyötä selvittämällä lastensuojelun tarvetta yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa sekä järjestää tarvittavaa tukea ja apua. Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tukea lasta ja perhettä lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla. Tukitoimet voivat olla esimerkiksi:

  • taloudellista tukea lapsen harrastuksiin
  • tukea ammatin ja asunnon saamiseksi
  • tukihenkilön tai -perheen järjestämistä lapselle
  • perhetyötä
  • vertaisryhmätoimintaa
  • loma- ja virkistystoimintaa
  • lapsen tai koko perheen sijoitus avohuollon tukitoimena
  • tai muita lasta ja perhettä tukevia palveluja.

Suurimmalle osalle perheitä avohuollon tuki riittää, mutta joskus ongelmat ovat niin vakavia, että lapsen etu vaatii hänen ottamistaan sosiaalilautakunnan huostaan ja järjestämään sijaishuolto. Huostaanottoon on ryhdyttävä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat  vakavasti vaarantua ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa ja huostaanotto katsotaan lapsen edun mukaiseksi. Huostaanotto voidaan toteuttaa joko kiireellisenä sijoituksena tai varsinaisena huostaanottona.

 

Sosiaalipäivystys 112

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden numerosta 112. Sosiaalipäivystykseen voivat ottaa yhteyttä kaikki, joilla itsellään on tai he havaitsevat toisilla kiireellistä sosiaalityön tarvetta. Kalajoen sosiaalitoimi päivystää yhteistyössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaalitoimen kanssa.