Perhetyö on lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista, joka ei vaadi asiakkuutta lastensuojelussa.

Perhetyö on

  • vanhemmuuden tukemista
  • ohjausta lasten hoidossa ja kasvatuksessa (rajat, koulunkäynti)
  • kodin arjen ja toimintojen sujuvuuden tukemista (raha-asiat, kodinhoito)
  • perheen vuorovaikutustaitojen vahvistamista

Työskentelyn alussa tehdään perheen palvelun tarpeesta arvio, jota yhdessä säännöllisesti päivitetään. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen omassa kodissa. Työmuotoina neuvonta, ohjaus ja yhdessä tekeminen. Asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä perhetyöntekijöihin tai perheohjaajaan. Asiakas voi myös ottaa huolet puheeksi esim. neuvolassa.