Ruoka- ja siivouspalvelut tekevät saumatonta yhteistyötä, hyödyntäen henkilöstön osaamista ja työaikaa, järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja yhteishankintoja sekä panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut muodostuvat kahdesta palveluyksiköstä:

  • ruokapalvelut
  • siivouspalvelut

 

Ruokapalvelut

Kalajoen kaupungin ruokapalvelut toimivat tukipalveluina kaupungin muille palveluille. Ruokapalveluiden tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa laadukas, turvallinen sekä kustannustehokas ateria kullekin asiakasryhmälleen. Ammattinsa osaava henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti käyttäen ensiluokkaisia ja turvallisia elintarvikkeita. Suunnittelun pohjana käytämme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia.

Palveluja tarjotaan päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, koulujen, terveyskeskuksen, seniorikeskuksen, palvelukeskuksen, palvelutalojen sekä henkilöstölle. Lisäksi tuotetaan ateriapalvelun aterioita, jotka toimitetaan ikäihmisille kotiin, edistäen kotona asumisen jatkamista. Päivittäin valmistetaan n. 2 700 lounasta.

Kalajoen kaupungissa toimii keskuskeittiö Merta joka vastaa päivähoidon, koulujen, ikäihmisten, toimintakeskusten sekä asumispalveluyksiköiden ruokapalveluista. Kolmen koulun, palvelukeskuksen ja seniorikeskuksen keittiöt toimivat palvelukeittiöinä, joiden henkilöstö huolehtii asiakkaidensa ruokapalveluista. Kahden päiväkodin sekä kolmen koulun yhteydessä toimii jakelukeittiö, joissa työskentelee ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstöä.

Keskuskeittiö Merta valmistaa ruoat päivähoitoyksiköihin, kouluihin, Himangan palvelukeskuksen ja Mäntyrinteen osastoille, monitoimikeskuksiin, Kalliokotiin, Puistolaan, Iltaruskoon sekä kotiateriat.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut toimivat tukipalveluna, tarjoten ylläpito- ja perussiivousta kaupungin kohteisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on noin 42 000m2, joka koostuu lähinnä koulujen, toimistojen, päiväkotien, perusturvakeskuksen ja asumispalveluyksiköiden siivouksesta . Tavoitteena on luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa.
Keskeisimmät palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut, jotka tehdään siivoustyön mitoituksen mukaisesti.

Tavoitteenamme on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa.