Isoja vuokia täynnä ruokaa ja keittäjä taustalla täyttämässä niitä.

Ruoka- ja siivouspalvelut tekevät saumatonta yhteistyötä, hyödyntäen henkilöstön osaamista ja työaikaa, järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja yhteishankintoja sekä panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut muodostuvat kahdesta palveluyksiköstä:

  • ruokapalvelut
  • siivouspalvelut

Ruokapalvelut

Kalajoen kaupungin ruokapalvelut toimivat tukipalveluina kaupungin muille palveluille. Ruokapalveluiden tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa laadukas, turvallinen sekä kustannustehokas ateria kullekin asiakasryhmälle. Ammattinsa osaava henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti käyttäen ensiluokkaisia ja turvallisia elintarvikkeita. Suunnittelun pohjana käytämme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Päivittäin valmistetaan n. 2 700 lounasta.

Palveluja tarjotaan päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, koulujen, terveyskeskuksen vuodeosaston, seniorikeskuksen, palvelukeskuksen ja asumispalveluyksiköiden asiakkaille sekä henkilöstölle. Lisäksi tuotetaan ateriapalveluaterioita, jotka toimitetaan ikäihmisille kotiin, edistäen kotona asumisen jatkamista.

Kalajoen kaupungissa toimii keskuskeittiö Merta, joka vastaa päivähoidon, koulujen, ikäihmisten, toimintakeskusten ja asumispalveluyksiköiden ruokapalveluista sekä kotiin toimitettavien ateriapalveluaterioiden tuottamisesta. Yhden koulun, kolmen päiväkodin, palvelukeskuksen ja seniorikeskuksen keittiöt toimivat palvelukeittiöinä, joiden henkilöstö huolehtii asiakkaidensa ruokapalveluista. Kahden koulun yhteydessä toimii jakelukeittiö, joissa työskentelee ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstöä.

Merenojan yhtenäiskoulun keittiö vastaa n. 1 350 perusopetuksessa olevan oppilaan, lukion opiskelijan ja koulun henkilökunnan ruokapalveluiden tuottamisesta.

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kalajoen kaupungin ruokapalvelut toteuttaa asiakaskyselyjä säännöllisesti vuorovuosina eri asiakasryhmille. Viikoilla 45–47/2021 toteutettiin kaikille Kalajoen kaupungin perusopetuksessa oleville ala- ja yläkouluille sekä lukiolle sähköinen asiakaskysely. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa ruokailuaktiivisuutta, palvelun laatua, tyytyväisyyttä ruokatuotteisiin ja arviota ruokalistasta. Millaisena vastaajat kokevat ruokailutilanteen ja -ympäristön. Lisäksi he voivat antaa vapaassa osiossa kehitysvinkkejä ja ideoita sekä lähettää terveisiä ruokapalveluille. Kyselyyn vastasi 602 alakoulujen oppilasta, 459 yläkoulujen oppilasta, 127 lukion opiskelijaa sekä 91 koulujen henkilöstöön kuuluvaa.

Kyselyn tuloksiin pääset tästä: Ruokapalvelun asiakaskyselyt asiakastiedote_22022022 (pdf).

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut toimivat tukipalveluna, tarjoten ylläpito- ja perussiivousta kaupungin kohteisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on noin 50 100 m², joka koostuu lähinnä koulujen, toimistojen, päiväkotien, perusturvakeskuksen ja asumispalveluyksiköiden siivouksesta . Tavoitteena on luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa.
Keskeisimmät palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut, jotka tehdään siivoustyön mitoituksen mukaisesti.

Tavoitteenamme on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa.