Ruoka- ja siivouspalvelut tekevät saumatonta yhteistyötä, hyödyntäen henkilöstön osaamista ja työaikaa, järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja yhteishankintoja sekä panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut muodostuvat kahdesta palveluyksiköstä:

  • ruokapalvelut
  • siivouspalvelut

Ruokapalvelut

Kalajoen kaupungin ruokapalvelut toimivat tukipalveluina kaupungin muille palveluille. Ruokapalveluiden tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa laadukas, turvallinen sekä kustannustehokas ateria kullekin asiakasryhmälle. Ammattinsa osaava henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti käyttäen ensiluokkaisia ja turvallisia elintarvikkeita. Suunnittelun pohjana käytämme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Päivittäin valmistetaan n. 2 700 lounasta.

Palveluja tarjotaan päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, koulujen, terveyskeskuksen vuodeosaston, seniorikeskuksen, palvelukeskuksen ja asumispalveluyksiköiden asiakkaille sekä henkilöstölle. Lisäksi tuotetaan ateriapalveluaterioita, jotka toimitetaan ikäihmisille kotiin, edistäen kotona asumisen jatkamista.

Kalajoen kaupungissa toimii keskuskeittiö Merta, joka vastaa päivähoidon, koulujen, ikäihmisten, toimintakeskusten ja asumispalveluyksiköiden ruokapalveluista sekä kotiin toimitettavien ateriapalveluaterioiden tuottamisesta. Kahden koulun, kolmen päiväkodin, palvelukeskuksen ja seniorikeskuksen keittiöt toimivat palvelukeittiöinä, joiden henkilöstö huolehtii asiakkaidensa ruokapalveluista. Kahden koulun yhteydessä toimii jakelukeittiö, joissa työskentelee ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstöä.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut toimivat tukipalveluna, tarjoten ylläpito- ja perussiivousta kaupungin kohteisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on noin 42 000 m², joka koostuu lähinnä koulujen, toimistojen, päiväkotien, perusturvakeskuksen ja asumispalveluyksiköiden siivouksesta . Tavoitteena on luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa.
Keskeisimmät palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut, jotka tehdään siivoustyön mitoituksen mukaisesti.

Tavoitteenamme on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa.