Sosiaalipalvelut tukevat eri-ikäisten kaupunkilaisten arjessa selviytymistä ja turvallista kotona asumista.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat lasten ja perheiden palvelut, työ- ja toimintapalvelut, kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut.