Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea kuntalaisten selviytymistä omassa asuinympäristössään mahdollisimman pitkään.

Kotiin annettavat palvelut toteuttaa laadukasta ja asiakaslähtöistä kotihoitoa, kotihoidon tukipalveluja, omaishoitoa, palveluohjausta sekä veteraanien ja sotainvalidien palveluja. Palvelut tuotetaan omana toimintana tai ostopalveluina. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Palveluja myönnetään perusturvalautakunnan määrittelemien kriteerien mukaan.

Tule meille töihin!

Tarvitsemme kodinhoitajia, lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri mittaisiin sijaisuuksiin. Ota yhteyttä kotihoidon  vs. osastonhoitaja Sari Lähdemäkeen, sari.lahdemaki@kalajoki.fi.