Kotihoito on asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa.

Kotihoidon tehtävänä on yhdessä asiakkaan, läheisten ja yhteistyötahojen kanssa mahdollistaa itsenäinen, inhimillinen ja laadukas elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikentyessä. Palvelu voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Palvelut ovat maksullisia ja niiden myöntämistä ohjaavat kotihoidon kriteerit. Kotihoidon palveluja on mahdollista saada myös yöaikaan Kalajoella.

Kotiutushoitaja auttaa sairaalasta ja erikoissairaanhoidosta kotiutuvia asiakkaita, jotka eivät kykene kotiutumaan ilman ulkopuolista apua. Hoitaja toteuttaa asiakkaiden kotiutuksen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, joka mahdollistaa turvallisen ja oikea-aikaisen kotiutuksen yhteistyössä omaisten, kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kotihoidon sairaanhoidolliset palvelut on tarkoitettu asiakkaille, jotka sairauden vuoksi eivät pysty käyttämään oman terveyskeskuksen palveluja. Sairaanhoitajat hoitavat aluevastuuperiaatteella mm. kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon, verikokeiden ottamisen ja haavanhoidot.  Lisäksi he huolehtivat hoitotarvikkeiden jakelun. Linkki hoitotarvikejakelun ohjeeseen löytyy sivun alareunasta.

Kalajoella on kolme kotihoidon tiimiä (Koivurinne, Neliapila ja Iltarusko), Himangalla on yksi tiimi (Lehdokki) sekä yksi tiimi Merijärvellä.

Kotihoidon palveluja haetaan ottamalla yhteyttä oman alueen osastonhoitajaan, kotiutushoitajaan tai sairaanhoitajaan. Kotikäynnillä arvioidaan palvelujen tarve yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Asiakkaalle  tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan palveluista. Suunnitelmassa huomioidaan myös mahdolliset yksityiset palvelut, vapaaehtoistoiminta sekä lähipiirin osallistumismahdollisuudet.

 

Hoitotarvikkeet (vaipat, katetrit, avannetarvikkeet, haavanhoito ym.)

Hoitotarvikkeiden jakelu pitkäaikaissairauksien hoitoon kotona asuville asiakkaille:

Kalajoki
parillisen viikon keskiviikkona klo 7.00 – 15.30
Kalajoentie 12, puh. 044 4691 528

Himanka
perjantaisin klo 12.00 – 13.00
Kannuskyläntie 14, puh. 044 4691 815 ja 044 4691 816

Merijärvi
Sovitusti sairaanhoitajan kanssa,
puhelinaika ma – pe klo 12.00 – 13.00
Kirkkotie 6, puh. 044 4691 727

Hoitotarvikkeiden saamisen edellytyksenä on lääkärin tai sairaanhoitajan tekemä arvio tuotteiden tarpeellisuudesta.