Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen, jatkotutkimuksiin ohjaaminen ja muistisairauden diagnoosin jälkeinen seuranta.

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisen arkielämää haittaavasta muistin heikkenemisestä. Osa muistihäiriöistä ei liity muistisairauteen ja on hoidettavissa. Ajoissa havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa, joten on tärkeää, että kaikki muistihäiriöt tutkitaan viivytyksettä.

Muistiongelmat ilmenevät monella eri tavalla:

  •   sovitut tapaamiset saattavat unohtua
  •   esineet tuntuvat katoavan
  •   tuttujen kodinkoneiden ja puhelimen käyttö on vaikeampaa kuin ennen
  •   ongelmanratkaisukyky saattaa heikentyä
  •   taloudellisista asioista huolehtiminen tuntuu hankalalta
  •   puhuessa oikeiden sanojen löytyminen on vaikeaa
  •   uusien asioiden oppiminen on haastavaa
  •   aloitekyky saattaa heiketä
  •   vähänkin vieraammissa paikoissa eksyy

Muistihäiriön syytä selvitellään muistitestein, haastatteluin ja verikokein. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin. Diagnoosin varmistuttua tuetaan sairastunutta ja hänen läheisiään elämän eri tilanteissa.

Vanhusten oman poliklinikan geriatri ja muistihoitaja ovat muuttaneet terveyskeskukseen.