Päivätoiminta on virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa sekä sosiaalisia kontakteja ylläpitävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestetään kotona asuville ikäihmisille  tukemaan heidän toimintakykyään ja antamaan voimia arjessa jaksamiseen.

Asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan päivätoimintaan,  voivat kysyä lisätietoja Neuvontapiste Verkosta tai päivätoiminnan yhteyshenkilöiltä.