Päivätoiminta on virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa sekä sosiaalisia kontakteja ylläpitävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestetään kotona asuville ikäihmisille ja mielenterveysasiakkaille tukemaan heidän toimintakykyään ja antamaan voimia arjessa jaksamiseen.

Päivätoiminnasta voi tiedustella Neuvontapiste Verkosta tai päivätoiminnan yhteyshenkilöiltä.