Neuvontapisteessä ikäihminen tai hänen läheisensä saa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumisen turvaamiseksi.

Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista selviytymistä sekä löytämään heidän omia tarpeitaan vastaavat palvelut. Neuvontapisteestä voi hakea turvapuhelin-, ateria-, auraus- ja muita tukipalveluja. Yhteydenotto neuvontapisteeseen voi käynnistää palvelutarpeen arvioinnin. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotona. Palvelutarpeen arviointi tehdään ikäihmisen suostumuksella. Neuvonta ja kotikäynnit ovat maksuttomia.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista  tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista.

Mahdollisuus hyvinvointia edistävään kotikäyntiin tarjotaan kaikille kalajokisille ja merijärvisille  yksin asuville 80 vuotta täyttäville henkilöille, jotka  eivät ole kotipalvelujen piirissä. Kotikäynnin tavoitteena on tukea ikäihmistä säilyttämään toimintakykynsä mahdollisimman pitkään ja tarjota heille tietoa saatavilla olevista palveluista kotona asumisen tukemiseksi.

Kotikäynnistä ilmoitetaan kirjeellä kunakin vuonna 80 vuotta täyttäville henkilöille.

Neuvontapiste Verkon palveluohjaajat suorittavat kotikäynnit.