Seniorineuvolan käynnillä arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan kanssa ikäihmisen toimintakykyä ja arjen sujumista.

Seniorineuvolatoiminta on sosiaali- ja terveydenhuollon ehkäisevän toiminnan muoto, jonka avulla ylläpidetään ja edistetään ikäihmisen toimintakykyä.

Tavoitteena on, että ikäihminen voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään itsenäisesti tai avopalveluiden turvin. Avainasemassa ovat ohjaus ja neuvonta, joiden avulla ikäihmiset motivoituvat edistämään ja ylläpitämään omaa terveyttään.

Seniorineuvolan käynnillä keskustellaan muun muassa seuraavista hyvinvointiin liittyvistä asioista:

  • terveydentila
  • liikkuminen
  • ravitsemus
  • aistien toiminta
  • muisti

Lisäksi käynnillä tehdään toimintakykytestejä. Käynnin päätteeksi työntekijä ja asiakas arvioivat yhdessä voimavaroja ja tarpeita.

Vanhusten oman poliklinikan geriatri ja muistihoitaja ovat muuttaneet terveyskeskukseen. 

Seniorineuvolatoiminta on siirtynyt terveyskeskuksen neuvolaan.