Kotihoidon tukipalveluja järjestetään asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseksi.

Tukipalveluja ovat  ateria-, asiointi-, auraus-, saunotus-, saattaja-,kauppa-, kuljetus-, siivous-, turvapuhelin- ja pyykkipalvelu sekä päivätoiminta. Neuvontapiste Verkosta voi tiedustella tukipalveluja. Palvelujen myöntämistä ohjaavat kotihoidon tukipalvelujen kriteerit.

Turvapuhelin

Kotona selviytymisen tukemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus vuokrata turvapuhelin. Turvapuhelimen avulla pystyy tarvittaessa hälyttämään apua ympäri vuorokauden.

Turvapuhelimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytysnappi, jonka avulla hälytys tehdään. Turvapuhelimeen saa tarvittaessa erilaisia lisälaitteita kuten ovihälyttimiä. Laite mahdollistaa hälytystilanteessa keskusteluyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Turva-auttajana toimii ensisijaisesti asiakkaan lähiverkosto.

Ateriapalvelu

Ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeätä. Jos aterian valmistaminen ei omatoimisesti enää onnistu, on ruokailumahdollisuus järjestetty Seniorikeskus Mäntyrinteellä (Kalajoki), Palvelukeskus Mainingissa (Himanka) ja Salmenrannan Palvelukeskuksessa (Merijärvi).

Henkilöillä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, on mahdollisuus saada ateriapalvelua kotiin kuljetettuna.

Saunapalvelu

Saunapalvelua annetaan henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta, ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Saunapalvelua järjestetään tarvittaessa päivätoiminnan yhteydessä.

Kuljetuspalvelut ja asiointi

Kalajoen kuljetukset

Palveluauto Justiinalla ajetaan asiointimatkoja. Asiointimatkat suuntautuvat Kalajoen keskustaan, pääasiassa kauppaan, pankkiin ja apteekkiin. Autossa on pyörätuolilla matkustaville paikka.

Autolla on määritelty päiväreitti ja reitillä on aikataulukohteet. Arkipäivisin n. klo 10 – 14 auto noutaa kutsuperiaatteella kyytiläisiä kyytiin. Autonkuljettaja avustaa autoon nousemisessa ja poistuttaessa sekä auttaa ostoksien siirtämisessä. Palveluliikennekyyti maksaa saman verran kuin vastaavalle matkalle hankittu bussilippu. Kertalippuja voi ostaa autosta. Lisäksi palveluliikenteessä kelpaavat kaikki Matkahuollon myymät sarjalipputuotteet. Palveluauto voi tarvittaessa hakea kotoa. Kyyti tulee sopia viimeistään edellisenä päivänä klo 8 – 14 Justiinan kuljettajan kanssa puh. 044 4691 105.

Himangan kuljetukset

Himangan alueella asiointimatkoja ajetaan kaupungin omalla autolla Kaljaasilla. Asiointimatkat suuntautuvat Himangan keskustaan, pääasiassa kauppaan, pankkiin ja apteekkiin. Autossa on pyörätuolilla matkustavalle paikka. Autolla on myös määritelty päiväreitti ja arkipäivisin n. klo 10 – 14 auto on käytettävissä asiointimatkoille. Autonkuljettaja avustaa autoon nousemisessa ja poistuttaessa sekä auttaa ostoksien siirtämisessä. Asiointipalvelun Kaljaasilla myöntää palveluohjaaja, puh. 044 4691 817. Asiakkailta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuu. Kaljaasin kuljettajan puh. 044 4691 577.

Aurauspalvelu

Aurauspalvelua järjestetään omakotitalossa asuville säännöllisen kotihoidon asiakkaille, vaikeavammaisille sekä iän perusteella kaikille yli 82-vuotiaille. Mikäli taloudessa on työikäinen tai toimintakyvyltään hyväkuntoinen eläkeläinen (ei säännöllisen kotihoidon asiakas), ei palveluun ole oikeutta. Palvelua haetaan hakemuksella.

Aurauksella puhdistetaan pihan edusta liittymästä mahdollisimman lähelle talon sisäänkäyntiä yhden auran leveydeltä. Aurauskalusto lähtee liikkeelle, kun lunta on kertynyt noin 8 senttimetriä. Auraus ei sisällä hiekoitusta.

Siivouspalvelu

Siivousapua järjestetään sotainvalideille ja veteraaneille, jotka eivät selviydy siivouksesta.
Yksityisten palveluntuottajien yhteystietoja löytyy ikäihmisten palveluoppaasta tai Neuvontapiste Verkosta.

Kauppapalvelu

Tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta käydä kaupassa palveluliikenteen tai läheisen henkilön avustamana.

Kauppakassipalvelussa asiakkaalla tulee olla tili avattuna kauppaan, josta ostoksia tilataan. Kotihoidon henkilöstö ei käsittele asiakkaan rahoja tai pankkikorttia.

Saattajapalvelu

Ensisijaisesti tarkoituksena on, että omaisesi tai joku lähipiiristä toimii saattajanasi. Ellei tätä resurssia ole, saattaja voidaan järjestää yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa esim. SPR:n ystäväpalvelusta. Kalajoen SPR Ystävätoiminta, Ulla Rautakoski, puh. 050 3058 678.