Asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, joiden kotona asuminen on vaikeutunut niin, etteivät he kykene enää tuetusti asumaan kotona. Kotihoidon tukemia asumismuotoja ovat ryhmä- ja yhteisöasuminen.

Asumispalveluihin kuuluu ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä erityisryhmien asumispalvelut.

Tehostettu asumispalvelu on yövalvonnan sisältämää ympärivuorokautista palveluasumista. Ympärivuorokautiseen asumispalveluun siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty.

Tavallisessa asumispalvelussa asiakas käyttää yksilöllisesti sovittuja palveluja tarpeidensa mukaan. Tavallisissa asumispalveluyksiköissä ei ole välttämättä henkilökuntaa paikalla öisin.

Tavallinen asumispalvelu on ajankohtaista silloin, kun asiakas tarvitsee toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista, mutta ei tarvitse ympärivuorokautista hoitoa.

Kalajoen kaupunki järjestää ikäihmisille palveluasumista palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lisäksi tarjotaan valvotun kotihoidon palveluita Iltaruskossa (Kalajoki), jossa voidaan järjestää kotihoidon palvelut 24/7.