Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Asumispalveluja järjestetään, mikäli kotona asumien ei onnistu kotihoidon tai muiden tukitoimien turvin. Asumispalveluihin haetaan asumispalveluhakemuksella.

Kalajoen kaupungin omistamia erityisryhmien asumispalveluyksiköitä ovat Kalajoen keskustassa sijaitseva Ryhmäkoti Puistola ja Himangalla oleva Kalliokoti.