Vammaispalvelut tarjoavat vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Asumispalveluja järjestetään, mikäli kotona asumien ei onnistu kotihoidon tai muiden tukitoimien turvin. Asumispalveluihin haetaan asumispalveluhakemuksella.

Kalajoen kaupungin omistamia erityisryhmien asumispalveluyksiköitä ovat Kalajoen keskustassa Ryhmäkoti Puistola ja Himangalla Kalliokoti. Ryhmäkoti Puistolassa on tarjolla ympärivuorokautista asumispalvelua, vuorohoitopaikkoja sekä mahdollisuus itsenäisempään asumiseen pihapiirissä sijaitsevissa tukiasunnoissa, joiden asukkaat voivat käyttää Puistolan palveluja omien tarpeidensa mukaan. Kalliokodilla tarjotaan ympärivuorokautista asumispalvelua kodinomaisessa ympäristössä Himangan keskustan tuntumassa.

Asumisyksiköissämme tarjoamme yksilöllistä ja kodinomaista asumista sekä laadukasta hoitoa asukkaan tarpeiden mukaan. Toimimme yhteistyössä asukkaiden läheisten, kaupungin muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä järjestöjen kanssa.