Mielenterveys- ja päihdetyö Osviitta tarjoaa ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja korjaavaa hoitotyötä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, joiden kotona asuminen ei enää tuetustikaan onnistu.

Asumispalveluihin haetaan asumispalveluhakemuksella.

Tuettu asuminen ja kotikuntoutus

Tavoitteena on itsenäinen selviytyminen omassa kodissa. Osviitta järjestää kotikuntoutusta. Kotikuntoutuksen tehtävänä on tukea ja ohjata asiakasta päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa.

Asiakkaan tuen tarve kirjataan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Asiakkaalta edellytetään sitoutumista palveluun ja yhdessä laadittuihin tavoitteisiin.