Mielenterveys- ja päihdetyö Osviitta tarjoaa ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja korjaavaa hoitotyötä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, joiden kotona asuminen ei enää tuetustikaan onnistu.

Kalajoen kaupungilla on puitesopimus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista yksityisten palveluntuottajien kanssa. Asumispalveluihin haetaan asumispalveluhakemuksella.

Tuettu asuminen

Tavoitteena on itsenäinen selviytyminen omassa kodissa. Tuetun asumisen ohjaaja tukee ja ohjaa asiakasta päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa. Tuetun asumisen ohjaaja tekee yhteistyötä muiden asiakkaan kanssa toimivien tahojen kanssa.

Asiakkaan tuen tarve kirjataan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Asiakkaalta edellytetään sitoutumista palveluun ja yhdessä laadittuihin tavoitteisiin.  Pääsääntöisesti asiakkaalla on olemassa oleva hoitosuhde mielenterveys ja päihdeyksikkö Osviittaan.

Tuetusta asumisesta peritään asiakasmaksu, johon vaikuttaa tuen määrä, tulot ja perhesuhteet. Maksu määräytyy kotipalvelumaksun mukaan.