Kun asiakas täyttää asumispalvelun piiriin pääsyn kriteerit, eli hänelle on tehty SAS-arviointi ja sen tuloksena tehty hoitotasoratkaisu, hänelle tarjotaan mahdollisuutta ottaa käyttöönsä palveluseteli. Vaihtoehtoisesti hän voi jäädä kaupungin omien palveluiden piiriin.

Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin palvelumaksun ja perusmaksun kustannuksista asiakkaalle myönnetyn setelin suuruisen summan. Asiakas maksaa itse

  • palvelumaksun omavastuuosuuden
  • vuokran
  • ateriat
  • lääkkeet
  • muut henkilökohtaiset kulut

Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus hoivan ja hoidon kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan tulot.

Asiakkaan kannalta palvelusetelin etuna on mm. valinnanvapauden lisääntyminen. Tämän myötä tarjoutuu mahdollisuus muuttaa itselle mieluisimpaan palvelutaloon, myös jonotusaika saattaa lyhentyä. Vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotolle on se, että asiakas jää kaupungin järjestämien palvelujen piiriin. Tämä vaihtoehto on aina olemassa.

Jos asiakkaalle on myönnetty asumispalvelun palveluseteli, hän ja mahdolliset omaiset etsivät itse mieleisensä palvelutalon Kalajoen perusturvalautakunnan palveluntuottajiksi hyväksymien palvelutalojen listalta. Valittuaan sopivan palvelukodin ja saatuaan sieltä paikan, asiakas tai hänen omaisensa tekevät palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan sopimuksen.

Palveluseteliä vastaan palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia setelin suuruutta vastaavalla summalla. Palvelusetelin arvon ylimenevät kulut (mm. omavastuuosuus, vuokra, ateriat ja mahdolliset muut palvelut) palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.

Ennen palvelusetelipäätöstä palvelukotiin muuttaneen palveluseteli astuu voimaan palvelusetelipäätöksestä lukien. Palvelukotiin palvelusetelipäätöksen jälkeen muuttaneille palveluseteli myönnetään muuttopäivästä lähtien. Palvelusetelipäätöksen yhteydessä asiakkaasta merkitään kaupungin Pegasos -asiakastietojärjestelmään tarvittavat tiedot.

Palveluseteliä hakevan (palvelutarpeen arviointi on jo tehty tai käynnistynyt) tulee toimittaa palvelusetelin arvon määrittämistä varten Kalajoen perusturvatoimistoon tuloselvitys, joka sisältää tuloselvityslomakkeen ja siinä pyydetyt selvitykset tuloista.

Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti palvelusetelin myöntämisen jälkeen tulee asiakkaan tai hänen omaisensa ottaa yhteyttä mahdollista setelin arvon tarkistusta varten.