Tehostettu palveluasuminen tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa asiakkaille, joiden palvelutarve on arvioitu ja sovitut kriteerit palvelutarpeesta täyttyvät. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on yövalvonta. Ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty. Asuminen voi olla joko pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Tarvittaessa järjestetään myös päivä- ja yöhoitoa.

Kalajoen kaupungin omistamia tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat Seniorikeskus Mäntyrinne, Himangalla oleva Maininki sekä Merijärvellä sijaitseva Salmenrannan Palvelukeskus.

Pitkäaikaisessa asumisessa asukkaat maksavat asunnon koon mukaan määräytyvää vuokraa, johon heidän on mahdollista hakea Kelan asumistukea. Lisäksi palveluasumiseen kuuluu perusturvalautakunnan määrittelemien taksojen mukaan perittävä ateriamaksu, tukipalvelumaksu sekä tulojen mukainen hoivamaksu. Asukkaat maksavat itse lääkkeensä, puhelinlaskunsa, kampaaja- ja parturimaksunsa ym. kuten omissa kodeissa asuessaan.

Hoivamaksulaskelmassa otetaan huomioon asiakkaan nettokuukausitulot, joista vähennetään asiakkaan palveluasunnosta maksama vuokra ja ateriamaksu, vähimmäiskäyttövara ja perusmaksu. Asiakasmaksu kuukaudessa on 85 % tästä erotuksesta. Käyttövaroiksi on jäätävä vähintään 150,00 euroa kuukaudessa.

Tuloina otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat etuudet, elinkorot, hoitotuki, ruokavaliokorvaus, veteraanilisä, ylimääräinen rintamalisä, asumistuki. Huomioon otetaan myös pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten mm. korko-, osinko- ja vuokratulo, metsän laskennallinen tuotto, maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta.

Puolisot käsitellään asumispalvelun maksua määriteltäessä erillisinä henkilöinä. Maksu määräytyy palvelun piirissä olevan henkilön tulojen perusteella (perusturvalautakunta 17.11.2010 §118).

Lyhytaikainen asuminen tarkoittaa lyhyttä hoitojaksoa tehostetun palvelun yksikössä. Lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää myös säännöllisesti toistuvina hoitojaksoina esimerkiksi omaishoitajien vapaapäiviksi ja kuntouttavana hoitona kotona selviytymisen tueksi. Lyhytaikaisesta asumispalvelusta asiakas maksaa vuorokausihinnan, joka ei kerrytä terveydenhuollon maksukattoa.