Tehostettu palveluasuminen tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa asiakkaille, joiden palvelutarve on arvioitu ja sovitut kriteerit palvelutarpeesta täyttyvät. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on yövalvonta. Ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty. Asuminen voi olla joko pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Tarvittaessa järjestetään myös päivä- ja yöhoitoa.

Kalajoen kaupungin omistamia tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat Seniorikeskus Mäntyrinne, Himangalla oleva Maininki sekä Merijärvellä sijaitseva Salmenrannan Palvelukeskus.

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumissa asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Asiakasmaksu on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain mukaiset vähennykset. Tuloina otetaan huomioon esimerkiksi jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat etuudet, vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki ja laskennallinen metsätulo. Vähennyksinä huomioidaan muun muassa pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuvat asumismenot (vähennettynä asumistuella), sekä terveydenhuollon ammattilaisen määräämien lääkkeiden kustannukset enintään sairasvakuutuslain määrittelemän vuosiomavastuun suuruisena. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, jonka tulee olla vähintään 167€ kuukaudessa.

Jos asiakas on välittömästi ennen tehostetun palveluasumisen alkamista elänyt yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksussa voidaan huomioida puolisojen yhteenlasketut kuukausitulot. Tällöin maksu on enintään 42,5% puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty lain mukaiset vähennykset.  Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, maksu on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista.

Lyhytaikainen asuminen tarkoittaa lyhyttä hoitojaksoa tehostetun palvelun yksikössä. Lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää myös säännöllisesti toistuvina hoitojaksoina esimerkiksi omaishoitajien vapaapäiviksi ja kuntouttavana hoitona kotona selviytymisen tueksi. Lyhytaikaisesta asumispalvelusta asiakas maksaa vuorokausihinnan, joka ei kerrytä terveydenhuollon maksukattoa.