Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

  • tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvomalla muistutuksen laatimisessa
  • raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistää muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista

Neuvonta

tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 8-15

Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 9-13

puhelinnumero 040 1357 946

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamies

Sisko Muikku

Yhteystiedot

Sähköposti  sisko.muikku@ras.fi
(älä lähetä salassa pidettäviä tietoja)