Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

  • tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvomalla muistutuksen laatimisessa
  • raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistää muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista

Potilas- ja sosiaaliasiamies on tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin. Asiakkaan ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu puhelimitse tai sähköpostitse. Potilas- ja sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös sähköisen palvelukanavan NettiRassin kautta. Kirjautuminen mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla www.nettirassi.fi