Kotihoidon maksut 1.1.2020 alkaen

Ateriapalvelu

Ateriat Hinta (euro)
 Kotiin kuljetettu lounas 8,00
Lounas palvelukeskuksessa tai keskuskeittiöllä 6,80
Ateriapaketti palvelukeskuksessa ja valvotussa kotihoidossa
(sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan)
14,00

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta kotihoidosta peritään kuukausimaksu.

Maksu määräytyy palvelun laadun, määrän sekä palvelunkäyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksua määriteltäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Kuukausimaksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, tuloraja ja maksuprosentti. Maksuttoman kotihoidon tuloraja on yhden henkilön taloudessa 588 euroa ja kahden henkilön taloudessa 1084 e. Maksua perItään edellä mainitun tulorajan ylittävästä tulosta alle olevan maksutaulukon mukaan.

Kun kotihoito keskeytyy laitoshoidon takia, maksua ei peritä ko. ajalta. Muissa tapauksissa maksua ei peritä yli viisi (5) päivää ylittävältä ajalta.

Palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti/yhden henkilön talous Maksuprosentti/kahden henkilön talous
1-2 tuntia/kk 9 % 7 %
3-5 tuntia/kk 16 % 12 %
6-11 tuntia/kk 21 % 16 %
12-20  tuntia/kk 28 % 18 %
21-30 tuntia/kk 31 % 20 %
yli 30 tuntia/kk 35 % 22 %
Tilapäinen kotihoito (maksimilaskutus 36 €/päivä, minimilaskutus 1 tunnista 12,00€) 12,00 €/tunti
Tilapäinen kotisairaanhoidon käynti 12,00 €
Lääkärin kotikäynti (kerryttää maksukattoa) 18,90 €
Lääkärin todistukset ja lausunnot (ei kerrytä) 51,40 €
Lääkärinlausunto ajokorttia varten (ei kerrytä) 61,80 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 49,00 €
Peruuttamatta jätetystä sairaanhoitajan käynnistä perittävä maksu 13,00 €

 Päivätoiminta

Palvelu Hinta
Päivätoiminta ilman kuljetusta (sis. lounas, päiväkahvi, ohjelma)  10,50 €/krt
Päivätoiminta kuljetuksella (sis. lounas, päiväkahvi, ohjelma)  17,10 €/krt

Turvapalvelu ja teknologia

Palvelu Hinta
Lääkeautomaatti/turvapuhelimen lisälaitteena dosettivahti 30,00 €/kk
Turvapuhelinpalvelu gsm-liittymällä 29,00 €/kk
Turvapuhelimen lisälaite (ovi- tai palohälytin, lisäranneke) 5,50 €/kk
Turvapuhelinhälytyksen tarkistuskäynti (kotihoito/taksi/vartija) 12,00 €/krt
Turvapuhelin aktiviteetin seurantalaitteella 60,00 €/kk
Paikantava, GPS-pohjainen ranteessa pidettävä turvahälytin 34,00 €/kk

Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointiin.

Muut palvelut

Palvelu Hinta
Aurauspalvelu  95,00 €/talvikausi
Kauppapalvelu (palveluauton kuljettama) 6,00 €/kerta
Saattajapalvelu (palvelu säännöllisen kotihoidon asiakkaille) 20,00 €/tunti
Suihku-/saunapalvelu (ilman kuljetusta, ei asiakkaan kotona tapahtuva) 7,50 €/krt

Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointiin.

Valvotun kotihoidon maksut (Iltarusko)

Ateriapaketti (sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan) 14,00 €/päivä
Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Tehostetun palveluasumisen maksut

Palvelumaksu

Palveluasumisen asiakasmaksun määräytyminen perustuu Kalajoen perusturvalautakunnan päätökseen.

Laskelmassa otetaan huomioon asiakkaan nettokuukausitulot, joista vähennetään asiakkaan palveluasunnosta maksama vuokra ja ateriamaksu, vähimmäiskäyttövara ja perusmaksu. Asiakasmaksu kuukaudessa on 85 % tästä erotuksesta. Käyttövaroiksi on jäätävä vähintään 150,00 euroa kuukaudessa.

Tuloina otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat etuudet, elinkorot, hoitotuki, ruokavaliokorvaus, veteraanilisä, ylimääräinen rintamalisä, asumistuki. Huomioon otetaan myös pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten mm. korko-, osinko- ja vuokratulo, metsän laskennallinen tuotto, maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta.

Puolisot käsitellään asumispalvelun maksua määriteltäessä erillisinä henkilöinä. Maksu määräytyy palvelun piirissä olevan henkilön tulojen perusteella (perusturvalautakunta 17.11.2010 §118).

Ateriapaketti

Ateriapaketin hinta 14,00 euroa/ vuorokaudessa, ja sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan.

Vuokran määrä

Vuokra määräytyy asunnon koon mukaan. Vuokria tarkistetaan vuosittain aina maaliskuun alusta lukien vastaamaan elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Seniorikeskus Mäntyrinne 136 – 300 €/kuukausi (8,22 €/neliö)
Seniorikeskus Mäntyrinne / Kanervakoti 410 – 480 €/kuukausi (13,18 €/neliö)
Lisäksi Seniorikeskuksessa maksetaan lämminvesimaksua 5 euroa kuukaudessa, sekä kalustekorvausta 5,05 euroa kuukaudessa.
Palvelukeskus Maininki 125 – 250 €/kuukausi (7,88 €/neliö)
Palvelukeskus Maininki/Kaislakoti 240 – 480 €/kuukausi (9,90 €/neliö)
Salmenrannan Palvelukeskus 126 – 224 €/kuukausi (8,22 €/neliö)
Lisäksi Salmenrannassa maksetaan sähkömaksua 10 € kuukaudessa.
Lyhytaikaishoitomaksu ympärivuorokautisessa hoidossa 35,00 €/vrk
Päivä- ja yöhoidon maksu (klo 20-08 ja 8-16, hoitoajan ylittyessä peritään vuorokausihinta) 23,00 €/päivä/yö
Omaishoidontuen asiakasmaksu 11,40 €/vrk

Muiden asumispalveluiden maksut

Intervallimaksun omavastuuosuus 11,40 €/vrk
Kuntouttava päivätoiminta 10,50 €/päivä
Puolipäiväkäynti, tukiasunto   8 €/ käynti
Erityisryhmien tilapäispaikan maksu, ylläpitomaksu 35,00 €/vrk
Alle 12 tunnin osittainen ylläpitomaksu 23,00 €/vrk
Alle 3 tunnin osittainen ylläpitomaksu 10,00 €/vrk