Kotihoidon maksut 1.1.2022 alkaen

Ateriapalvelu

Ateriat Hinta (euro)
 Kotiin kuljetettu lounas 8,50
Lounas palvelukeskuksessa tai keskuskeittiöllä 7,00
Ateriapaketti palvelukeskuksessa ja valvotussa kotihoidossa
(sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan)
14,00

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta kotihoidosta peritään kuukausimaksu.

Maksu määräytyy palvelun laadun, määrän sekä palvelunkäyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksua määriteltäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Kuukausimaksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, tuloraja ja maksuprosentti. Maksuttoman kotihoidon tuloraja on yhden henkilön taloudessa 598 euroa ja kahden henkilön taloudessa 1103 e. Maksua peritään edellä mainitun tulorajan ylittävästä tulosta alle olevan maksutaulukon mukaan.

Kun kotihoito keskeytyy laitoshoidon takia, maksua ei peritä ko. ajalta. Muissa tapauksissa maksua ei peritä yli viisi (5) päivää ylittävältä ajalta.

Palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti/yhden henkilön talous Maksuprosentti/kahden henkilön talous
1-4 8 % 7 %
5 10 % 8,75 %
6 12 % 10,5  %
7 14 % 12,25 %
8 16 % 14 %
9 17  % 14,75 %
10 18 % 15,5 %
11 19 % 16,25 %
12 20 % 17 %
13 21 % 17,75 %
14 22 % 18,5 %
15 23 % 19,25 %
16 24 % 20 %
17 24,5 % 20,5 %
18 25 % 21 %
19 25,5 % 21,5 %
20 26 % 22 %
21 26,5 % 22,5 %
22 27 % 23 %
23 27,5 % 23,5 %
24 28 % 24 %
25 28,5 % 24 %
26 29 % 24 %
27 29,5 % 24 %
28 30 % 24 %
29 30,5 % 24 %
30 31 % 24 %
31 31,5 % 24 %
32 32 % 24 %
33 32,5 % 24 %
34 33 % 24 %
35 33,5 % 24 %
36 34 % 24 %
37 34,5 % 24 %
38 tai enemmän 35 % 24 %
Tilapäinen kotihoito (maksimilaskutus 36 €/päivä, minimilaskutus 1 tunnista 12,00€) 12,00 €/tunti
Tilapäinen kotisairaanhoidon käynti (kerryttää maksukattoa) 12,20 €
Lääkärin kotikäynti (kerryttää maksukattoa) 20,90 €
Lääkärin todistukset ja lausunnot (ei kerrytä) 51,50 €
Lääkärinlausunto ajokorttia varten (ei kerrytä) 61,80 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 51,50 €

 Päivätoiminta

Palvelu Hinta
Päivätoiminta ilman kuljetusta (sis. lounas, päiväkahvi, ohjelma)  10,50 €/krt
Päivätoiminta kuljetuksella (sis. lounas, päiväkahvi, ohjelma)  17,10 €/krt

Turvapalvelu ja teknologia

Palvelu Hinta
Lääkeautomaatti/turvapuhelimen lisälaitteena dosettivahti 20,00 €/kk
Turvapuhelinpalvelu gsm-liittymällä 29,00 €/kk
Turvapuhelimen lisälaite (ovi- tai palohälytin, lisäranneke) 5,50 €/kk
Turvapuhelinhälytyksen tarkistuskäynti (kotihoito/taksi/vartija) 12,00 €/krt
Turvapuhelin aktiviteetin seurantalaitteella 60,00 €/kk
Paikantava, GPS-pohjainen ranteessa pidettävä turvahälytin 34,00 €/kk

Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointiin.

Muut palvelut

Palvelu Hinta
Aurauspalvelu  95,00 €/talvikausi
Kauppapalvelu (palveluauton kuljettama) 6,00 €/kerta
Saattajapalvelu (palvelu säännöllisen kotihoidon asiakkaille) 20,00 €/tunti
Suihku-/saunapalvelu (ilman kuljetusta, ei asiakkaan kotona tapahtuva) 7,50 €/krt
Kuljetuspalvelu (sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuus yhteen suuntaan)
6 km 3,50 €
9 km 4,00 €
12 km 4,50 €
16 km 5,50 €
20 km 7,00 €
25 km 7,50 €
30 km 8,50 €
35 km 9,00 €
40 km 9,50 €
45 km 10,50 €
50 km 11,50 €

Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointiin.

Valvotun kotihoidon maksut (Iltarusko)

Ateriapaketti (sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan) 14,00 €/päivä
Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Tehostetun palveluasumisen maksut 1.1.2022 alkaen

Palvelumaksu

Palveluasumisen asiakasmaksun määräytyminen perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja Kalajoen perusturvalautakunnan päätökseen.

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumissa asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Asiakasmaksu on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain mukaiset vähennykset. Tuloina otetaan huomioon esimerkiksi jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat etuudet, vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki ja laskennallinen metsätulo. Vähennyksinä huomioidaan muun muassa pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuvat asumismenot (vähennettynä asumistuella), sekä terveydenhuollon ammattilaisen määräämien lääkkeiden kustannukset enintään sairasvakuutuslain määrittelemän vuosiomavastuun suuruisena. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, jonka tulee olla vähintään 167€ kuukaudessa.

Jos asiakas on välittömästi ennen tehostetun palveluasumisen alkamista elänyt yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksussa voidaan huomioida puolisojen yhteenlasketut kuukausitulot. Tällöin maksu on enintään 42,5% puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty lain mukaiset vähennykset.  Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, maksu on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista.

Vuokran määrä

Vuokra määräytyy asunnon koon mukaan. Vuokria tarkistetaan vuosittain aina maaliskuun alusta lukien vastaamaan elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Yksikkö Hinta
Seniorikeskus Mäntyrinne 136 – 499 €/kuukausi (8,29 €/neliö)
Seniorikeskus Mäntyrinne / Kanervakoti 410 – 499 €/kuukausi (13,30 €/neliö)
Lisäksi Seniorikeskuksessa maksetaan lämminvesimaksua 5 euroa kuukaudessa, sekä kalustekorvausta 5,05 euroa kuukaudessa.
Palvelukeskus Maininki 132 – 263 €/kuukausi (8,02 €/neliö)
Palvelukeskus Maininki/Kaislakoti 267 – 535 €/kuukausi (10,09 €/neliö)
Salmenrannan Palvelukeskus 132 – 235 €/kuukausi (8,36 €/neliö)
Lisäksi Salmenrannassa maksetaan sähkömaksua 10 € kuukaudessa.

Lyhytaikaishoidon maksut

Palvelu Hinta
Lyhytaikaishoitomaksu ympärivuorokautisessa hoidossa 35,00 €/vrk
Omaishoidontuen asiakasmaksu lakisääteiseltä vapaavuorokausilta 11,60 €/vrk

Erityisryhmien asumispalvelut

Palvelu Hinta
Lyhytaikaisen asumisen ylläpitomaksu 35 €/vrk
Omaishoidontuen asiakas lakisääteisiltä vapaavuorokausilta 11,60 €/vrk
Päivä- ja yöaikaisen asumisen ylläpitomaksu 23€/päivä tai yö (klo 8-16 tai 20-08, hoitoajan ylittyessä peritään vuorokausihinta)
Päiväkävijät alle 4 tunnin ylläpitomaksu 5 €
Päiväkävijät 4-7 h 12,50€