Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaille tarkoitettua, yksilön tai perheen kanssa tehtävää asiakastyötä, jonka tavoitteena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.

 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Tuki perustuu lakiin ja asetukseen ja oikeus toimeentulotukeen selvitetään tapauskohtaisesti laskelmalla. Laskelmalla selvitettävän perustoimeentulotuen lisäksi voidaan harkinnalla myöntää määrärahasidonnaista täydentävää tukea lain määrittelemiin erityismenoihin, sekä ehkäisevää toimeentulotukea kriisitilanteisiin.

Toimeentulotuki uudistuu