Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaille tarkoitettua, yksilön tai perheen kanssa tehtävää asiakastyötä, jonka tavoitteena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Tuki perustuu lakiin ja asetukseen ja oikeus toimeentulotukeen selvitetään tapauskohtaisesti laskelmalla. Laskelmalla selvitettävän perustoimeentulotuen lisäksi voidaan harkinnalla myöntää määrärahasidonnaista täydentävää tukea lain määrittelemiin erityismenoihin, sekä ehkäisevää toimeentulotukea kriisitilanteisiin.

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.  Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen Kelan sivuilla.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunta käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää

  • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.
  • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saat lisätietoa sosiaalitoimistosta.