Työ- ja toimintapalvelut sisältävät työllisyyteen ja työ- ja päivätoimintaan liittyvät palvelut.

Työ- ja toimintapalveluista löydät tietoa mm. palkkatukityöllistämisestä, työkokeilusta, kuntouttavasta työtoiminnasta ja työ- ja päivätoiminnasta. Työ- ja toimintapalveluiden tavoitteena on toteuttaa asiakaslähtöistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa, joka tukee asiakkaan oman elämän hallintaa ja hänen hyvinvointiaan. Toiminnan tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa.

Työ- ja toimintapalveluihin kuuluvat: