Vammaisten palveluihin kuuluvat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun  lain mukaiset palvelut.

Vammaisten palvelut pyrkivät ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja sekä esteitä tarjoamalla vammaisille henkilöille heidän tarvitsemiaan palveluja. Kalajoki järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai ostamalla palvelut yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vamman tai vian vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Asiakasmaksu peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (1992/7349) mukaan

.