Suun terveydenhuollon tarkastukset

Alla olevassa taulukossa on kerrottu minkä ikäisenä käydään suuhygienistillä ja hammaslääkärillä

Ikä Suuhygienisti Hammaslääkäri
Ensimmäistä lasta odottava perhe X
1 vuotta X
3 vuotta X
5 vuotta X
7 vuotta (1. luokka) X
9 vuotta (3. luokka) X
11 vuotta (5. luokka) X
14 vuotta (8. luokka) X
17 vuotta X
Opiskelijat X
Aikuiset X

Ensimmäistä lasta odottava perhe

Ensimmäistä lastaan odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus maksuttomaan hoitokäyntiin suuhygienistillä.

Alle kouluikäiset

Suuhygienisti kutsuu 1-vuotiaat ensimmäiselle tarkastus- ja neuvontakäynnille. Seuraavat hammastarkastukset tehdään 3- ja 5- vuotiaana, jotka koskevat kaikkia. Muut ikäluokat yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarvittaessa suuhygienisti ohjaa hammaslääkärin vastaanotolle.

Neuvolakortti toimii yhteistyövälineenä vanhempien, neuvolan ja suun terveydenhuollon välillä, joten se tulisi ottaa aina mukaan suun terveydenhuollon käynneille.

Koululaiset

Tutkimus suuhygienistillä

Hammaslääkäri tekee suun terveystutkimukset koko ikäryhmälle 1-, 3-, 5- ja 8-luokalla. Jokaisen koululaisen kohdalla käytetään yksilöllisiä hoitovälejä hammaslääkärin harkinnan mukaan.

17-vuotiaille lähetetään kirje, jossa ohjeistetaan varaamaan aika suun terveystarkastukseen ennen kuin täyttää 18.

Ulkokuntalaiset opiskelijat

Kalajoen hammashoitola

Kalajoen oppilaitoksissa opiskeleva ulkopaikkakuntalainen pääsee kerran opiskeluaikana hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen ja mahdolliseen hoitoon.

Yli 18-vuotiailta peritään maksuasetuksen mukainen maksu.

Aikuiset

Hammashoitola

Kalajokiset ja merijärviset pääsevät halutessaan terveyskeskukseen järjestelmälliseen hammashoitoon terveydenhoitolain 1326/2010 mukaisesti. Hoito sisältää suun terveystutkimuksen ja yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisen suun sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarvittavat toimenpiteet. Hoidosta peritään maksuasetuksen mukainen korvaus.

Vieraspaikkakuntalaiset saavat terveyskeskuksessa ensiavun. Kokonaishoidosta vastaa kotipaikkakunnan terveyskeskus.