Omaishoitajien terveystarkastukset ovat neuvolassa. Työikäiset, työterveyden piiriin kuuluvat henkilöt käyvät tarkastuksissa työterveydessä. Omaishoitajien tarkastuksessa arvioidaan terveyttä ja terveyden riskitekijöitä, jotka aiheuttavat hoitamattomana sairastumisen uhkaa. Tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin ja tarvittavien palvelujärjestelmien piiriin. Ennen terveystarkastusta on mahdollista käydä laboratoriotutkimuksissa, joista saa lisätietoa ajanvarauksen yhteydessä. Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja.

65-vuotiaiden terveystarkastukset on tarkoitettu kaikille Kalajoen ja Merijärven yhteistoiminta-alueilla kirjoilla oleville henkilöille, jotka täyttävät tarkastusvuonna 65 vuotta. Aikuisneuvolan tavoitteena on suorittaa laaja-alainen terveystarkastus sekä kannustaa ikääntyvää ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan omista voimavaroistaan lähtien. Terveystarkastuksesta saa mukaansa yhteenvedon siitä, mikä omissa terveystottumuksissa on hyvää ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tarvittaessa asiakas ohjataan diabeteshoitajalle, lääkärille tai kuntoneuvolaan. Asiakkaat saavat kutsun terveystarkastukseen. Ikäihmisten tarkastuksia järjestetään neuvolan työtilanteen mukaan, monesti koululaisten loma-aikana.