Kalajoen terveyskeskuksen asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Vastaanottokäynti terveyskeskuslääkärillä 20,90€

 • Peritään kolmelta käynniltä kalenterivuosittain
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamaveteraanitunnuksen saaneilta
 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Vastaanottokäynti sairaanhoitajalla 0,00 €

 • Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot ovat maksuttomia 1.7.2021 alkaen, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastaanotoksi, peritään lääkäripalvelumaksu.
 • koskee myös käyntiä kotisairaalayksikössä.

Terveyskeskuksen päivystysmaksu 28,70 €

 • Päivystysmaksu peritään jokaiselta käynniltä
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamaveteraanitunnuksen saaneilta
 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa  

Erikoislääkärin vastaanotolla käynti 41,80 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa  

Lääkärin/hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 51,50 €

 • Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa

Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi ja säilyttämiseksi 61,80 €

 • Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa  

Yksilökohtainen fysioterapia 11,60 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Sarjassa annettava hoito 11,60 €

 • mm. lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi, vastaava toiminta
 • Maksua saa periä enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi
 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Kuntoutushoidon maksu 17,10 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa
 • Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksuton
 • Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoitopäivä,
  kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoitopäivä

Lyhytaikainen laitoshoito/hoitopäivä 49,60 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa
 • Maksukaton täyttymisen jälkeen hoitopäivämaksu 22,80 €   

Päivä- ja yöhoito 22,80 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu 51,50 €

 • Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa

Tilapäinen kotisairaanhoito/kotisairaalahoito

 • Lääkäri/hammaslääkäri 19,20 €
 • Muu henkilö 12,20 €                                                                                              
 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Maksukatto 692 €/kalenterivuosi

Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoa kerryttäneet palvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 22,80  hoitopäivältä.

Maksukattoasioissa ota yhteyttä toimistosihteeri Katri Savukoski, puh. 044 4691  283.