Kalajoen terveyskeskuksen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Vastaanottokäynti terveyskeskuslääkärillä 20,60€

 • Peritään kolmelta käynniltä kalenterivuosittain
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamaveteraanitunnuksen saaneilta
 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Vastaanottokäynti sairaanhoitajalla 0,00 €

 • Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot ovat maksuttomia 1.7.2021 alkaen, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu

Terveyskeskuksen päivystysmaksu 28,30 €

 • Päivystysmaksu peritään jokaiselta käynniltä
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamaveteraanitunnuksen saaneilta
 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa  

Erikoislääkärin vastaanotolla käynti 41,20 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa  

Lääkärin/hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 50,80 €  

 • Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa

Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi ja säilyttämiseksi 61,00 €

 • Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa  

Yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Sarjassa annettava hoito (lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi, vastaava toiminta) 11,40 €

 • Maksua saa periä enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi
 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Kuntoutushoidon maksu 16,90 €

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa
 • Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksuton
 • Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoitopäivä,
  kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoitopäivä

Lyhytaikainen laitoshoito/hoitopäivä 48,90 €                                                                   

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa
 • Maksukaton täyttymisen jälkeen hoitopäivämaksu 22,50 €   

Päivä- ja yöhoito 22,50 €                                                                                                  

 • Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu 50,80 €                               

 • Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa

Tilapäinen kotisairaanhoito/kotikäynti

 • Lääkäri/hammaslääkäri 18,90 €
 • Muu henkilö 12,00 €                                                                                              
 • Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa

Maksukatto 683 €/kalenterivuosi

Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoa kerryttäneet palvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 22,50  hoitopäivältä.

Maksukattoasioissa ota yhteyttä osastonsihteeri Jaana Manninen, puh. 044 4691 504 tai
toimistosihteeri Anne Meriläinen, puh. 044 4691 512.