Terveydenhuollon palveluista henkilön tulojen mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen ei koske kiinteitä terveydenhuollon maksuja, jotka löytyvät sivuilta asiakasmaksut.

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevan anomuksen voit toimittaa asiakasmaksupäätöksen tehneelle työntekijälle, laskulla olevalle yhteyshenkilölle tai Kalajoen kaupungin kirjaamoon:

Kirjaamo/Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
kirjaamo@kalajoki.fi