Terveydenhuoltolaki mahdollistaa hoitopaikan valinnan. 1.1.2014 alkaen on mahdollisuus valita oma terveyskeskus kaikista Suomen terveyskeskuksista.

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen haluamastaan kunnasta Suomessa. Jos haluat vaihtaa omaa terveyskeskustasi, sinun on tehtävä ilmoitus itse sekä uudelle, että vanhalle terveyskeskukselle kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiäsi. Käytettävissä on valmis kaavake. Terveyskeskusta voi vaihtaa enintään kerran vuodessa. Vastuu sairauden kokonaishoidosta on valitsemallasi omalla terveyskeskuksella, jossa sinulle tehdään hoitosuunnitelma.

Voit valita hoitoa antavan sairaalan

Sinulla on mahdollisuus valita myös tarvitsemaasi hoitoa antava erikoissairaanhoidon yksikkö vapaammin. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Erikoissairaanhoidon yksikön voi valita sairaanhoitopiirien muodostaman erityisvastuualueen sisältä ja vuodesta 2014 alkaen valtakunnallisesti.

Erikoissairaanhoitoon tarvitset lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Matkakustannukset Kela korvaa lähimpään sairaalaan, jossa hoito olisi saatavilla (oman sairaanhoitopiirin yksikkö).

Palveluja myös muualta hoitosuunnitelman mukaisesti

Voit käyttää terveyskeskuspalveluja myös kotikuntasi ulkopuolella siellä, missä oleskelet säännöllisesti tai pitkäaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Tarvitset omalla terveysasemallasi sinulle tehdyn hoitosuunnitelman, jonka perusteella saat palveluja toisessa kunnassa.

Sinun on tehtävä ilmoitus tilapäisen oleskelupaikkakuntasi terveyskeskukseen palvelujen tarpeesta vähintään kolme viikkoa ennen käyntiäsi.

Kiireellisissä tapauksissa voit edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen haluamastaan kunnasta Suomessa. Jos haluat vaihtaa omaa terveyskeskustasi, sinun on tehtävä ilmoitus itse sekä uudelle, että vanhalle terveyskeskukselle kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiäsi. Käytettävissä on valmis kaavake (löytyy sivun alaosasta). Terveyskeskusta voi vaihtaa enintään kerran vuodessa. Vastuu sairauden kokonaishoidosta on valitsemallasi omalla terveyskeskuksella, jossa sinulle tehdään hoitosuunnitelma.

Valinta koskee seuraavia palveluja kokonaisuudessaan eli ei voi valita yhtä palvelua toisesta ja toista palvelua jostain muusta terveyskeskuksesta.

 • terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
 • seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
 • iäkkäiden neuvontapalvelut
 • todistukset
 • sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet)
 • suun terveydenhuolto
 • mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
 • lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot)
 • lyhytaikainen laitoshoito

Valinnanvapaus ei koske

 • kouluterveydenhuoltoa
 • opiskeluterveydenhuoltoa
 • kotisairaanhoitoa
 • työterveyshuoltoa eikä
 • pitkäaikaista laitoshoitoa.

Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada.

Jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä erillinen ilmoitus. Alle 18-vuotiaan lapsen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja.