Erikoissairaanhoitoa saa terveyskeskuksen lääkärin lähetteellä lähialueiden sairaaloissa.