Fysioterapian perustoimintaa ovat toimintakyvyn arviointi, ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, apuvälinepalvelut ja osastokuntoutus. Fysioterapian tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan fyysistä toimintakykyä. Fysioterapian tavoitteet muodostuvat yksilön tarpeista liikkua ja toimia omassa elinympäristössään ja selviytyä jokapäiväisen elämän vaatimuksista. Painotamme toiminnassamme asiakkaan omaa aktiivisuutta ja sitoutumista fysioterapiaan jo suunnitteluvaiheessa sekä koko terapiaprosessin ajan. Fysioterapiaa myönnetään lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit täyttäville asiakkaille, jotka eivät saa kuntoutusta Kelan kustantamana. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esim. erilaiset neurologiset pitkäaikaissairaudet kuten aivohalvaus, MS ja Parkinson.

Fysioterapiakäynnille tarvitaan oman terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon lähete. Fysioterapia voidaan toteuttaa sekä yksilö-että ryhmämuotoisena tarvearvion mukaisesti. Kuntoneuvolaan ohjaukseen ja neuvontaan pääsee ilman lääkärinlähetettä.