Puheterapia painottuu ensisijaisesti alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Puheterapiapalveluja saavat myös osaston potilaat ja sieltä kotiutuneet asiakkaat sekä esim. aikuisneurologiset potilasryhmät.  Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja /tai ennaltaehkäistä erilaisia puheen, kielen, äänen, kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia.

Ohjautuminen puheterapiaan tapahtuu lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä.

Tällä hetkellä Kalajoen kuntoutuksessa ei ole omaa puheterapeuttia. Puheterapiapalvelut järjestetään lääkinnällisenä kuntoutuksena ostopalveluna yksityisiltä palvelun tarjoajilta.