Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arjen toiminnoissaan. Erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet tai vammat voivat rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Toimintaterapiaa toteutetaan lapsille ja aikuisille.

Lasten toimintaterapia

Lapset ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin tai erityislastentarhanopettajan lähetteellä. Lasten toimintaterapia painottuu alle kouluikäisten ja koulun aloittaneiden lasten arviointiin ja terapiaan. Isommille lapsille toimintaterapia toteutetaan arviointina ja ohjauksena. Toimintaterapeutti arvioi lapsen toiminnallisia valmiuksia ja taitoja; mm. karkea- ja hienomotorisia valmiuksia ja kehonhahmotusta, näköhahmottamista, omatoimisuutta, leikkitaitoja, vuorovaikutusta ja keskittymistä. Arvioinnin tavoitteena on löytää lapsen vahvuudet sekä tukea vaativat kehityksen osa-alueet. Arvioinnin perusteella annetaan ohjausta kotiin, päivähoitoon ja kouluun sekä toteutetaan toimintaterapiajakso.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuiset ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin lähetteellä. Aikuisten toimintaterapia painottuu aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden asiakkaiden kuntoutukseen ja ohjaukseen. Toimintaterapiassa harjoitellaan mm. päivittäisiä toimintoja, käden motoriikkaa ja kognitiivisia valmiuksia. Lisäksi toimintaterapiassa toteutetaan pienapuvälinetarpeen arviointia ja ohjausta, kun yläraajan toimintakyky on heikentynyt esim. nivelreuman seurauksena.