Lastenneuvolassa on mukava käydä.

Lastenneuvolassa tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Neuvolassa on käytössä Lapset puheeksi -menetelmä, josta lisätietoa löydät oheisesta linkistä.

Lastenneuvolassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Näiden lisäksi järjestetään lisäkäyntejä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Alle kouluikäisten lasten määräaikaistarkastuksista kolme tehdään laajana terveystarkastuksena (4kk, 18 kk ja 4v), johon kutsutaan molemmat vanhemmat. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. 4-vuotiaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy lisäksi huoltajien suostumuksella päivähoidon henkilökunnan arvio lapsen selviytymisestä päivähoidossa.

Vinkkinä lasten vanhemmille tiedoksi, että lasten liikunnallisen kehityksen tukemiseen Kalajoen kirjastosta voi lainata Liikaha kotona – DVD:n. Se on myös vapaasti kopioitavissa perheen omalle muistitikulle.

Määräaikaiset terveystarkastukset ensimmäisen ikävuoden aikana

Ikä Terveystarkastuksen tekijä
1 – 7 vrk kotiutuksesta Äitiysneuvolan terveydenhoitaja, kotikäynti
3 vk Terveydenhoitajan tarkastus neuvolassa tai kotona
6 vk Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
2 kk Terveydenhoitajan tarkastus
3 kk Terveydenhoitajan tarkastus
4 kk (laaja terveystarkastus) Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
5 kk Terveydenhoitajan tarkastus
6 kk Terveydenhoitajan tarkastus
8 kk Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus
10 kk Terveydenhoitajan tarkastus
12 kk Terveydenhoitajan tarkastus

Määräaikaiset terveystarkastukset ensimmäisen ikävuoden jälkeen

Ikä Terveystarkastuksen tekijä
18 kk (laaja terveystarkastus) Terveydenhoitajan tarkastus
18 kk (laaja terveystarkastus) Lääkärin tarkastus
2 v Terveydenhoitajan tarkastus*
3 v Terveydenhoitajan tarkastus*
4 v (laaja terveystarkastus) Terveydenhoitajan tarkastus
4 v (laaja terveystarkastus) Lääkärin tarkastus
5 v Terveydenhoitajan tarkastus
6 v Terveydenhoitajan tarkastus

*varaa aika puhelimitse

Kuva Himangan neuvolasta
Himangan neuvolassa on mukavaa!

 

 

 

 

 

 

 

Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Suun terveydenhuolto järjestää koko ikäluokan määräaikaistarkastuksen 1-, 3- ja 5-vuotiaalle lapselle. Aika lähetetään kotiin postitse. Tarkastuksen tekee suuhygienisti ja tarvittaessa ohjataan hammaslääkärille. Tarkastuksessa selvitetään suun terveydentila, purennan kehitys ja hoidon tarve sekä tehdään jatkohoitosuunnitelma.

Neuvolasta on mahdollista lainata kasteluhälytintä, mikäli lapsellanne on kasteluongelmaa.