Osaston toiminta-ajatuksena on antaa asukkaille sekä akuuttia että kuntouttavaa perussairaanhoitoa

 

 

Vuodeosasto

(akuuttihoidon osasto, 40 potilaspaikkaa)

Osasto1 oleskelutila

 

Osastolla hoidetaan akuutisti sairastuneita lyhytaikaispotilaita sekä pitkäaikaispotilaita, jotka tarvitsevat jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa. Lisäksi osastolla hoidetaan erilaisia tutkimuspotilaita. Osaston tehtävänä on tarjota alueen väestölle laadukasta ja asiakaslähtöistä tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelua ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti vallitsevaa hoidonporrastus-käytäntöä noudattaen. Toteutamme myös inhimillistä ja laadukasta saattohoitoa,  huomioiden sekä potilaan, että hänen läheistensä tarpeet. Terveysalan opiskelijoiden ohjaus kuuluu osaston toimintaan.

Osastolla on käytettävissä fysioterapia-, toimintaterapia- ja puheterapiapalvelut sekä sosiaalityöntekijä. Lääkäripalvelut toimivat arkisin virka-aikana, päivystysaikana konsultaatioapua antavat Oulaskankaan sairaala ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala.

Voinnin tiedustelut sairaanhoitajilta mielellään klo 13 – 19.

Jos haluatte soittaa läheisellenne, jolla ei ole omaa matkapuhelinta käytössä, voitte soittaa yhteystiedoissa oleviin numeroihin.

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

 

Hoitoon tultaessa otetaan mukaan

  • lääkereseptit käytössä olevista lääkkeistä/lääkelista
  • käytössä olevat avatut silmätippa- ja astmalääkepakkaukset
  • henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet

 

Vierailuajat klo 11 – 19 tai sopimuksen mukaan

Teillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua läheisenne hoitoon ja kuntouttamiseen. Ohjaamme ja neuvomme tarpeen mukaan. Arvostamme osuuttanne hoitotyömme tukena.

Hoitotyön periaatteita ovat Ihmisarvo ja terveys.