Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 49,60 euroa hoitopäivältä. Maksu kerryttää asiakasmaksukattoa ja sisältää lääkkeet sekä hoitotarvikkeet. Kun maksukatto 692 euroa täyttyy, peritään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Päivä- ja yöhoidon maksuna peritään 22,80 euroa.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa maksu määräytyy potilaan maksukyvyn mukaan.
Maksu on 85 % kuukausittaisista nettotuloista. Asiakkaan käyttöön on jäätävä joko 15 % tuloista tai vähintään 112 euron käyttövara kuukaudessa. Jos enemmän ansaitseva puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksun osuus puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista on 42,5 %.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.