auringonlasku

Läheisen kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä.  Toivomme näiden ohjeiden olevan teille avuksi.

Hautauslupa ja kuolintodistus

Luvan hautaamista varten kirjoittaa läheistänne hoitanut lääkäri. Se on tarkoitettu hautauksen järjestämistä varten ja se lähetetään suoraan kirkkoherranvirastoon/
hautausmaan omistajalle, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa esitetään krematorion omistajalle.

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen  suostumus. Hautausluvan antaa ruumiinavauksen suorittanut lääkäri.

Henkilökohtainen omaisuus

Vainajan vaatteet ja henkilökohtainen omaisuus luovutetaan omaisille silloin, kun vainaja haetaan.

Vainajan noutaminen

Omaiset ja hautaustoimisto sopivat vainajan noutamisesta.
Kuljetus- tai hautausjärjestelyihin sairaala ei osallistu. Näissä asioissa omaiset voivat kääntyä haluamansa hautaustoimiston puoleen.  Sairausvakuutus ei korvaa kuljetuskustannuksia.

Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyissä Teidän on hyvä ensin ottaa yhteyttä läheisenne kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon (sanomakellot, siunaustilaisuuden järjestäminen, hautapaikka-asiat). Hautaustoimisto auttaa käytännön järjestelyissä.

Hautausjärjestelyt voi aloittaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Tiedottaminen kuolemantapauksesta

Sairaalasta lähetetään ilmoitus kuolemasta maistraattiin, josta tiedon kuolemasta saa virkateitse seurakunta, tilastokeskus ja kansaneläkelaitos sekä useimmat pankit. Virasto- ja pankkiasioita voi hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri tai seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Omaisilla on tarvittaessa oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta.

Kuolintiedon lehteen antaa seurakunta tai omaiset, asianomaiset sopivat asiasta keskenään.