Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ensisijainen vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajille (valmistaja, maahantuoja, myyjä tai palveluntarjoaja).

Ilmoituksen vaarallisesta tavarasta tai palvelusta voi tehdä sähköisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilla.