Talousveden säännölliseen valvontaan kuuluu vesilaitokselta lähtevä vesi ja verkostovesi. Valvonta koskee myös yksityisiä ja yhteisöjen kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittaa.

Mikäli talousveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon sekä paikalliseen vesilaitokseen.

Talousvettä toimittavan laitoksen tulee hakea hyväksyntää kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista ja viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista.

TIEDOTE SIIKAJOEN KUNNAN TALOUSVEDEN KÄYTTÄJILLE (3.5.2018)

Siikajoella olevalla tilalla todettiin useita kuolleita nautoja valvontaeläinlääkärin tekemän tarkastuksen yhteydessä. Osa naudan raadoista löytyi pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeeltä.

Paavolan Vesi Oy:n vesilaitoksen vedenottamot sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä tapahtumapaikasta ja veden virtaussuunta on vedenottamolta tapahtumapaikkaan päin.  Maa on tällä hetkellä vielä jäässä ja raadot on toimitettu destruktioon. Naudan raadoilla ei ole ollut vaikutusta vedenottamoihin eikä talousveden laatuun.

Vettä voi käyttää normaalisti talousvetenä.

Lisätietoja antavat:

Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja
puh. 044 4691 460

Raimo Lampi, Paavolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja
puh. 044 0285 962