Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin tiedote 4.12.2018

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin. Asiakkaille annetaan tarvittaessa tämän vuoden puolella alustavia aikoja ensi vuoden puolelle. Alustavat ajat vahvistetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

 

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat:

Kainuun oikeusaputoimiston Kajaanin toimipaikka.
Lapin oikeusaputoimiston Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion toimipaikat.
Oulun oikeusaputoimiston Oulun ja Raahen toimipaikat.
Ylivieskan oikeusaputoimiston Haapajärven ja Ylivieskan toimipaikat.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa www.talousjavelkaneuvonta.fi

 

Lisätietoja:

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja, kari.hietala@oikeus.fi, puh. 029 56 61937

 

Yhteystiedot

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot 1.1.2019 lukien:
Kainuun oikeusaputoimisto kainuu.velkaneuvonta@oikeus.fi    puh. 029 56 61 385
Lapin oikeusaputoimisto lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi   puh. 029 56 61 567
Oulun oikeusaputoimisto oulu.velkaneuvonta@oikeus.fi   puh. 029 56 61 460
Ylivieskan oikeusaputoimisto ylivieska.velkaneuvonta@oikeus.fi   puh. 029 56 61 310