Talousarviotiedote 1.12.2020

Kalajoen vahvan talouden tasapainoinen talousarvioesitys – panostusta perusopetukseen, ammatilliseen- ja lukiokoulutukseen, hoitoon, hoivaan ja ikäihmisten asumiseen

”Kalajoen kaupungin vuoden 2021 talousarvio osoittaa kaupungin talouden olevan yhä tasapainossa. Kalajoen kaupunki tuottaa maltillisella verotuksella laadukkaita ja kustannustehokkaita peruspalveluita, investoi peruspalvelutuotannon uudisrakennuksiin sekä toteuttaa elin- ja vetovoimaa lisääviä investointeja, yhteenvetona kertoo talousjohtaja Pirjo Männistö.

Kalajoen kaupungin talousarvio vuodelle 2021 osoittaa vuosikatteen määräksi 6,1 milj. euroa sekä tilikauden ylijäämäksi 0,3 milj. euroa. Kaupunki investoi viiden vuoden investointiohjelman mukaan yli 50 miljoonalla eurolla.

”Kaupungin vakaa taloudellinen pohja mahdollistaa aktiivisen elinkeinopolitiikan ja kaupungin elinvoimaan panostamisen. Lisäksi olemme onnistuneet johdonmukaisesti uudistamaan omaa palvelutuotantoamme. Perusopetuksen oppimisympäristöt ovat nykyaikaiset ja terveet uuden joutsenmerkityn yhtenäiskoulun ja Raution monitoimitalon valmistuttua. Seuraavaksi on vuorossa lukion ammatillisen koulutuksen tilojen uudisrakennushanke, jossa tarjotaan edelläkävijänä nuorille vetovoimaiset opiskelumahdollisuudet noin 1000 opiskelijan Kalajoki Kampuksen yhteydessä. Investointiohjelma pitää sisällään myös ennätyksellisen panostuksen hoitoon ja hoivaan sekä ikäihmisten asumiseen. Uutena kehittämispanostuksena on maaseutuyritysasiantuntijan palkkaaminen ja maaseutuyritysten palveluiden kehittäminen”, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Puoskari

Kaupunginvaltuusto on 29.9.2020 § 62 päättänyt, että Kalajoen kaupunki osallistuu koulutuskuntayhtymä Jedun kanssa yhteishankkeeseen, jonka tuloksena rakennetaan Kalajoki Kampus. Kampuksen tiloihin tulee tilat Jedulle, lukiolle ja muille erikseen päätettäville toiminnoille ja hyväksynyt asiaa koskevan yhteistyösopimuksen.

Ikäihmisten asumispalvelut

Investointisuunnitelmassa panostetaan erityisesti ikäihmisten asumispalvelujen kehittämiseen sekä toisen asteen koulutuksen kilpailukykyyn ja vetovoimaan. Talousarviovuonna haetaan yksityistä palvelusetelituottajaa tehostettuun palveluasumiseen (n. 30 paikkaa uudisrakennuksessa). Tämän lisäksi käynnistetään senioritalokokonaisuuden suunnittelu. Rautioon on toteutuksessa yksityinen senioritalo, jossa on 20 tehostettua asumis- ja 10 senioriasumispaikkaa, mikä parantaa entisestään palvelutuotantoa Kalajoella. Investointisuunnitelmaa tukee hyvinvointipalveluissa käynnistymässä oleva Ikäystävällinen Kalajoki -hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa ikäystävällisyyttä kotihoidossa sekä osallistaa kuntalaisia ikääntyneiden asumispalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tähtäimenä ikäystävällinen asumiskortteli Kalajoen keskustaan. Peruspalveluita uudistetaan myös rakentamalla Himangan terveysasema ja Terveyskeskuksen laajennusosa.

Panostus hoitoon ja hoivaan jatkuu

Vuoden 2021 talousarviossa panostetaan vuoden 2020 tavoin hoitoon ja hoivaan mm. rekrytoimalla hoitotyön palvelupäällikön, panostamalla kotona asumiseen sekä ottamalla virka-aikainen päivystys takaisin omaksi toiminnaksi. Lisäksi kaupunki kehittää lukuisia sähköisiä terveys- ja sosiaalipalveluita.

 

Lisätietoja

Jukka Puoskari
kaupunginjohtaja
044 4691 200

Pirjo Männistö
talousjohtaja
044 4691 378