Terveyspalveluiden tiedote 8.4.2022

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tietoa meneillään olevien hoitoalan työtaistelujen vaikutuksesta Kalajoella, koronatestauksesta ja norovirustartunnoista.

Työtaistelujen vaikutukset Kalajoella

Meneillään oleva hoitoalan työtaistelu ei vaikuta suoraan Kalajoen terveyskeskuksen ja Himangan ja Merijärven terveysasemien palveluihin. Työtaistelun osalta Pohjois-Pohjanmaalla pääasialliset muutokset koskevat sairaanhoitopiirin eli erikoisairaanhoidon toimintoja Oulussa ja Oulaisissa. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei tässä vaiheessa ole työtaistelutoimien piirissä.

Tehyn ja Superin jäsenillä on voimassa uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto ajalla 1.4.2022 klo 06:00 – 15.4.2022 klo 06:00. Tästä johtuen alueellamme erityisesti vuodeosastolla ja hoivaosastoilla on ajoin haasteita hoitohenkilöstön riittävyyden suhteen. Toiminta on kuitenkin saatu turvattua.

Ohjeet koronatestaukseen

Koronatartuntoja on väestössä edelleen runsaasti. Suurin osa tartunnoista on lieväoireisia, kotitestein varmennettuja. Kalajoella virallisia koronatestejä otetaan vain rajatuista ryhmistä jotka ovat:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät
  • Raskaana olevat
  • Henkilöt jotka tarvitsevat oireiden vuoksi hoitajan tai lääkärin vastaanottoa
  • Henkilöt jotka työskentelevät turkistarhalla eläinten parissa ja alan erillisten ohjeiden mukaan testiä suositellaan

Perustelu testauksen rajaamiseen on välttämättömien toimintojen turvaaminen päivystyksessä ja vuodeosastolla.

Koronaan sairastunut voi halutessaan asioida myös yksityisessä terveydenhuollossa, jolloin koronatestistä maksetaan sairausvakuutuslain mukainen sairaanhoidon korvaus. PCR-testin korvausmäärää on väliaikaisesti korotettu 100 euroon 30.6.2022 saakka.

Norovirusta liikkeellä

Lisäksi alueellamme on liikkeellä herkästi tarttuvaa norovirusta, joka aiheuttaa suolisto-oireita. Muutamia noroviruspotilaita on ollut hoidossa myös Kalajoen vuodeosastolla, minkä vuoksi suosittelemme sopimaan edeltävästi vierailuista osaston henkilökunnan kanssa huhtikuun 2022 ajan. Kotioloissa paras tapa estää noroviruksen leviämistä on hyvä käsihygienia joka sisältää sekä käsien saippuapesun että käsien desinfioinnin.

Anu Eskelinen
ylilääkäri