Tiedoksi asiakirjat kaupunginjohtajan irtisanomismenettelyn aloittamiseksi

Liitteinä kaikki aiheeseen liittyvät asiakirjat

 

Aloite kuntalain 43§ mukaisen menettelyn aloittamisesta kaupunginjohtajan irtisanomiselle 24.9.2018

Aloite kuntalain 43 § mukaisen menettelyn aloittamisesta kaupunginjohtajan irtisanomiselle

 

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastine 9.10.2018

Kaupunginjohtajan vastine 9.10.2018

 

Johtoryhmän ja konserniyhtiöiden kannanotto 3.10.2018

Kannanotto 3.10.2018

 

Ohje häirintätilanteiden selvittämiseksi

Liite, Ohje häirintätilanteiden selvittämiseksi