Tiedote 2.12.2016 Merenojan koulu / Oppilaiden ja henkilökunnan oireilu

Merenojan koululla on ilmennyt tavanomaista enemmän oirehdintaa, jonka vuoksi Merenojan koululla on aloitettu sisäilmatutkimukset. Henkilökunnan ja oppilaiden oireet ovat olleet ärsytysoireiden tyyppisiä. Voimakkaasti on oirehtinut viisi henkilöä.

Terveysvalvonta on tehnyt Merenojan koululle tarkastuksen 18.11.2016, jolloin ilmanvaihtokoneissa havaittiin kangaspäällysteisiä mineraalivillalevyjä. Tarkastuksella havaittiin yhdestä levystä revennyt päällyste. Kaupungin tekninen puoli on tämän jälkeen selvittänyt ongelmaa ja havainnut ongelmaa muuallakin ilmanvaihtolaitteistossa.

Terveysvalvonta on kerännyt pölynäytteitä 23.11.2016 ja lähettänyt näytteet tutkittaviksi työterveyslaitoksen aerosolilaboratorioon. Analyysivastausten perusteella koulun ilmanvaihtokanavistosta on löytynyt pölyä, joka sisältää teollisia mineraalikuituja, hieno- ja karkeajakoista ulkoilmapölyä, rakennusmateriaalipölyä ja metallipölyä. Pöly ja teolliset mineraalikuidut voivat aiheuttaa herkimmissä tilankäyttäjissä ärsytysoireita, kuten ylähengitysteiden oireita sekä ihon ja silmien ärsytystä. Oirehdinta on keskittynyt etenkin B–siipeen. Analyysivastauksissa oli luokissa B146 ja B203 muita tiloja selvästi enemmän teollisia mineraalikuituja.

Työterveyslaitoksen analyysivastausten perusteella ilmanvaihtolaitteiston tuloilman suodatus ei toimi odotetulla tavalla, sillä näytteissä havaittiin ulkoilmapölyä. Ulkoilmapöly sisältää kiviaines-, hiekka- ja siitepölyä. Näytteissä havaittiin myös sinkki ja rautapölyä. Ilmanvaihtokanavisto on sinkittyä peltiä. Mahdollisena syynä metallipölylle on kanavistossa oleva karkeajakoinen ulkoilmapöly, joka on voinut kuluttaa kanaviston pintaa ilmavirtojen mukana.

Kalajoen kaupunki on päättänyt hankkia rakennusterveysasiantuntijan selvittämään ilmanvaihtolaitteiston toimintaa ja kanaviston kuntoa. Tämän jälkeen laitteistoista poistetaan teollisten mineraalikuitujen lähteet, kanavistot puhdistetaan ja tuloilman suodatus laitetaan kuntoon. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan vuodenvaihteessa.

Mikäli tilankäyttäjillä ilmenee oireilua, pyydetään oppilaita olemaan ensisijaisesti yhteydessä kouluterveydenhuoltoon ja työntekijöitä työterveyshuoltoon. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran viikolla 49. Tilankäyttäjien oirehdintaa seurataan ja tilankäyttäjiä tiedotetaan asianhoidon etenemisestä.

Sisäilmatyöryhmä / Kalajoen kaupunki