Tiedote kotihoidon kesän tilanteesta 8.7.2021

Hyvinvointipalvelut

Kotihoidon kesän työntekijätilanne on ajoittain haastava.

Kotihoidon tilanne kesällä 2021

Kalajoen kotihoidossa sijaistilanne on ajoittain haastava kesälomakauden aikana, vaikka kotihoitoon on saatu rekrytoitua lähihoitajia ja opiskelijoita. Hoitajatilanne ei ole pelkästään Kalajoen kotihoidolle haastava, vaan tilanne on valtakunnallinen ja ammattitaitoisista hoitajista on pulaa lähes koko maassa. Myös koronatilanne on vaikeuttanut hoitajien saamista.

Kun kotihoidon piirissä oleva ikääntynyt vierailee läheisiensä luona tai läheiset ikääntyneen luona siten, että kotihoidon käyntejä voidaan vähentää – asiasta on hyvä ilmoittaa kotihoidon tiimin työntekijöille. Läheiset voivat tulla myös avustamaan mm. ulkoilutuksissa, ravitsemuksen varmistamisessa ja tarkistuskäyntien merkeissä. Vähentyneet käynnit huomioidaan kotihoidon maksuissa.

Kotihoidon tiimien yhteystiedot

Kotihoito Kalajoki, Koivurinteen tiimin puhelinnumero 0444691410

Kotihoito Kalajoki, Neliapilan tiimin puhelinnumero 0444691433

Kotihoito Himanka, puhelinnumero 0444691807

Kotihoito Merijärvi puhelinnumero 0444691728

Sijaisten rekrytointi

Sijaisuuksista kiinnostuneita sairaanhoitajia, lähihoitajia ja alan opiskelijoita kannustamme ottamaan yhteyttä kotihoidon esimiehiin. Myös lyhyet sijaisuudet ja osa-aikainen työ ovat mahdollista.

Lisätietoja antavat:

Palvelupäällikkö Merja Gronoff, puhelinnumero 0444691280 tai merja.gronoff@kalajoki.fi (Kalajoki)

Osastonhoitaja Sari Lähdemäki, puhelinnumero 0444691265 tai sari.lahdemaki@kalajoki.fi (Kalajoki)

Osastonhoitaja Anu Järvimäki, puhelinnumero 0444691733 tai anu.jarvimaki@kalajoki.fi (Merijärvi)