Tiedote tulvansuojelutoimenpiteistä Himangalla

Suoritamme ELY:n ohjeistuksen mukaisesti tulvansuojelutoimenpiteitä 11.4.2022 lähtien Himangan Lestijoen tulvapenkereillä.

Suojelutoimenpiteissä voidaan joutua poistamaan kaatumisvaarassa olevia puita myös osittain yksityisten maanomistajien kiinteistöjen alueelta.

Tulvansuojelutoimenpiteitä suoritetaan ennusteiden mukaisten tulvavahinkojen ehkäisemiseksi. Jokea kohti kaatumassa olevat puut aiheuttavat riskin, koska jäät saattavat takertua niihin ja jäiden repimänä rikkoa tulvapenkereen. Maanomistajia alueella koetetaan tavoittaa myös puhelimitse asiasta. Mikäli kiinteistönomistajilla tulee kysymyksiä asiasta, voitte olla yhteydessä puhelimitse infratyönjohtaja Kalle Sandroos 040 668 5207 tai yhdyskuntatekniikan insinööri Juha-Pekka Karihtala 044 4691787, sekä sähköpostilla kalle.sandroos@kalajoki.fi tai juha-pekka.karihtala@kalajoki.fi.

Lisätietoa tulvista löydät alla olevasta linkistä

Ymparisto > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa?