Tiedote Vuorenkallion opetus- ja kuljetusjärjestelyistä syksyllä 2021

Hyvinvointipalvelut

Sosiaalisen median keskusteluissa on esitetty kannanottoja Merenojan yhtenäiskoulun ensimmäisten luokkien opetus- ja kuljetusjärjestelyistä entisellä Vuorenkallion koululla. Kerromme tässä tiedotteessa järjestelyjen taustoista.

Syksyllä 2020 valmistuneen Merenojan yhtenäiskoulun oppilasmäärä on kasvanut yli 50 oppilaalla lukuvuoden 2020-21 jälkeen.

Merenojan yhtenäiskoulun 1.-6. luokkien solut on suunniteltu nelisarjaiseksi eli kussakin 1.-6. luokkien solussa on neljä luokkatilaa kutakin vuosiluokkaa varten. Kuluvana lukuvuonna ensimmäisen luokan oppilasmäärä on ollut niin suuri, että oppilaat on täytynyt jakaa viiteen yleisopetuksen luokkaan. Lisäksi ensimmäisen vuosiluokan oppilaita on neljässä eri pienryhmässä. Ylimääräisiä tiloja on tarvittu yhdelle yleisopetuksen luokalle sekä kahdelle pienryhmälle. Tilaratkaisuja on haastanut osaltaan se, että Kalajoki valittiin yhdeksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnista. Marttilantien päiväkodin pihapiirissä olevat ”viipaleet” osoitettiin esiopetuksen tarpeisiin ja ne poistuivat perusopetuksen käytöstä.

Yksittäisen ryhmän sijoittaminen erilleen muusta koulusta ei ole mahdollista muun muassa valvontojen järjestämisen vuoksi. Tästä johtuen kolme Merenojan yhtenäiskoulun 1. vuosiluokan ryhmää (1A, 1B ja 1G luokat) aloittivat uuden lukuvuoden entisen Vuorenkallion tiloissa. Vuorenkalliolle sijoitettujen opetusryhmien valintaan vaikuttivat lisäksi seuraavat seikat: opetusjärjestelyjen järkevä toteuttaminen, pienryhmien oppilaiden integraatioiden toteutuminen, erikoisluokkien tarve (3.-9. luokat) sekä se, että lukuvuonna 2020-21 toisen ja kolmannen  vuosiluokan oppilaat kävivät koronan vuoksi viisi kuukautta koulua väljennystiloissa Marttilantien parakissa ja entisen Vuorenkallion koulun tiloissa. Heille haluttiin nyt tarjota mahdollisuus opiskella yhtenäiskoulun tiloissa.

Vuorenkalliolle on järjestetty koulukuljetus Merenojan yhtenäiskoulun bussipysäkiltä kaikille halukkaille 1A, 1B ja 1G luokan oppilaille. Koulukuljetus on järjestetty myös iltapäivällä Vuorenkalliolta Merenojalle.

Vuorenkallion siirtokuljetukset lähtevät koulun linja-autopysäkeiltä klo 8.25 ja klo 10.10. Jokaiselle kuljetukselle on nimetty valvoja/valvojat. Kuljetusvalvojille on jaettu opettajien tekemä sähköinen tiedosto, jossa on tiedot siirtokuljetuksissa kulkevista oppilaista. Tiedosto on sähköisenä siitä syystä, että opettajat tekevät muutoksia tiedostoon sitä mukaa, kun muutoksia tulee. Kaikkia kuljetuksia valvovia työntekijöitä on ohjeistettu varmistamaan, että kuljetukset eivät lähde ennenaikaisesti. Iltapäivän kuljetusvalvojia on myös neuvottu tarkistamaan Vuorenkalliolta tuleva linja-auto sisältä, jotta kukaan pieni oppilas ei ole epähuomiossa jäänyt istumaan linja-autoon.

Kalajoella 3.9.2021

 

Mia Rytky                                                                        Riku Saksholm

Merenojan yhtenäiskoulun rehtori                               lukion rehtori, opetuspalveluiden palveluvastaava