Tiekkö-kirjastojen käyttösääntöihin muutoksia 1.7.2018 alkaen

Tärkeimmät muutokset:

Ajo- tai kelakortin viivakoodia ei enää voi käyttää lainauksessa. Muutoksen taustalla on EU:n tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Myös verkkokirjastoon kirjautumiseen ja lainausautomaatin käyttöön tarvitaan kirjastokortti.

Suurin kerralla perittävä maksu asiakasta kohden nousee 15 eurosta 20 euroon. Yhteisöasiakkailta tai kotipalveluasiakkailta ei peritä maksuja.

Varatun aineiston myöhästymismuistutuksista peritään jatkossa sama maksu (1,50 €) kuin muistakin myöhästymismuistutuksista.

Tietosuoja: Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on (Henkilötietolaki 523/1999, 10 §).

Uudet käyttösäännöt löytyvät kokonaisuudessaan täältä.