Tietosuoja infotilaisuus ti 4.10.2017 Kalajoella

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2016. Paneudutaan tieto-suoja-asetuksen uudistuksien tuomiin haasteisiin, jonka siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Jo tällä hetkellä voimassa oleva henkilötietolaki määrittää varsin paljon henkilötietojen käsittelyä ja säilytystä, mutta tietosuoja-asetus tuo tarkempien velvoitteiden lisäksi myös uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja toisaalta oikeuksia rekisteröidyille. Yhtenä suurimmista rekisterinpitäjään kohdistuvista velvoitteista on osoitusvelvollisuus, eli organisaation tulee pystyä dokumentoidusti osoittamaan, että henkilötietojen säilytyksessä ja käsittelyssä noudatetaan asetuksen velvoitteita.

Aika: Keskiviikko 4.10.2017 klo 9 – 12:30

Paikka: Santa’s  Resort & Spa Hotel Sani,
Kalajoen hiekkasärkät, Jukupolku 3 – 5, 85100 Kalajoki

Luennoitsijana Toimitusjohtaja Pekka Vepsäläinen, Tikkasec Oy

9:00  Avaus
Tietohallintojohtaja Sami Krank, Kalajoen kaupunki

9:05  EU:n tietosuoja-asetuksen yleiskatsaus

Johdatus tietosuojaan:

  • Tausta
  • Peruskäsitteet
  • Tietosuojan integrointi tietoturvallisuuteen

Tietosuoja-asetuksen keskeiset vaikutukset henkilötietojen käsittelyssä

  • Perusperiaatteet
  • Rekisteröityjen oikeudet
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet

• Tietosuojatoimijoiden asema & vastuut

•  Tietosuojarikkomusten käsittely

Mitä toimenpiteitä tulisi jokaisessa organisaatiossa toteuttaa?

  • Dokumentointivelvoitteet
  • Käytännön muutoksia jokapäiväiseen toimintaan
  • Tietoturvan kehittäminen tietosuojan näkökulmasta
  • Mistä lähteä liikkeelle?

Yhteenveto ja loppukeskustelu

12:30 Tilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen 29.9.2017 mennessä: anja.tilvis@kalajoki.fi

Lisätietoja: markku.makitalo@kalajoki.fi, 044 4691381

Tilaisuuden järjestää:
Kalajoen kaupunki
Ylivieskan seutukunta / Rajaton-hanke