Tilannekatsaus Kalajoen koronatilanteesta 21.4.2020

Kalajoki Koronatiedotus

Kalajoen terveyskeskuksen ylilääkäri Anu Eskelinen kertoo Kalajoen koronavirustilanteesta, testauksista sekä varautumisesta tilanteeseen.

 

Alueen yleistilanne

Tilanne on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koko maahan verraten rauhallinen. Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella on ollut yksittäisiä positiivisia koronanäytteitä ja niihin liittyen tartuntaketjut on saatu selvitettyä ja lisätartunnat estettyä. Tästä kuuluu kiitos terveydenhuoltoalan henkilöstön lisäksi yksittäisille henkilöille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan annettuja rajoituksia ja ohjeita. THL:n linjauksen mukaan kuntakohtaisia tietoja testaustuloksista ei julkaista niistä kunnista, joissa on alle 5 positiivista koronanäytettä.

Kalajoki hoitaa itsenäisesti sosiaali- ja terveyspalvelut Kalajoella ja Merijärvellä. Terveyspalveluiden osalta kuulumme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, jonka antamaa ohjeistusta noudatamme koronaepidemiatilanteessa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa.

Kalajoen kaupunki on pystynyt koronavirustilanteessa hyödyntämään hyvin hoitoalan koulutuksen saanutta henkilöstöään. Lähihoitajakoulutuksen saaneet henkilöt, jotka työskentelevät muissa tehtävissä esim. koulunkäynninohjaajina ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajina ovat siirtyneet poikkeustilan johdosta hoitotyöhön. Tällä tavoin on myös voitu välttää henkilöstön lomautuksia.

 

Testaukset Kalajoella

Koronavirustestaukset ja infektiovastaanotto on eriytetty Kalajoella muusta arjen toiminnasta valtakunnallisen suosituksen mukaisesti. Himangan terveysasemalla hoidetaan tällä hetkellä ainoastaan kalajokisia ja merijärvisiä ylähengitystieinfektion oireista kärsiviä potilaita. Toimipaikkaan otetaan aina ensin yhteys puhelimitse. Terveydenhuoltoalan henkilökunta tekee puhelimitse hoidontarpeen arvion ja antaa jatko-ohjeet. Infektiovastaanotolla otetaan vallitsevien näytteenottokriteerien täyttyessä myös koronavirusta seulova näyte.

Näytteenottokriteerit ovat laajenemassa asteittain koskemaan suurempaa osaa väestöstä. Näytteenottoon tarvitaan kuitenkin edelleen tietyt perusteet, joiden osalta ammattilaiset tekevät yksilöllisen arvion. Mikäli koronavirusnäyte otetaan, nimetty hoitaja seuraa päivittäin paikallisesti näytevastauksen valmistumista. Vastauksen valmistuminen kestää 1-4 vuorokautta. Näytevastaukset ilmoitetaan potilaalle samana päivänä, kun tieto saadaan, myös viikonloppuisin. Jos näytevastaus on positiivinen, potilas saa tarkat toimintaohjeet jatkoon ja hänen vointiaan seurataan puhelimitse päivittäin, mikäli hänet asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Näytevastausta odottaessaan potilas on varotoimena karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

 

Yhteydenotot yli 70-vuotiaisiin

Kalajoella on viime viikolla saatu päätöksen soittokierros kaikille yli 70-vuotiaille asukkaille.  Puheluissa kartoitettiin henkilöiden vointia ja arjessa pärjäämistä sekä mahdollisia palvelutarpeita. Soittojen perusteella syntyi uusia asiakkuuksia. Tuli myös esille yksinäisyyttä sekä ”mielen matalapainetta” vallitsevan tilanteen takia. Osalle soitetuista puheluja jatketaan palvelutarpeen selvittelyyn tai mielenvirkistykseksi.

 

Suojaimet ja käsihygienia

STM:n ohjeistuksen mukaan kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa käytetään kaikissa kontakteissa suu-nenäsuojaa. Suojain toimii lisävarmistuksena tilanteessa, jossa hoidetaan terveydentilaltaan haavoittuvampia asiakkaita.

On pohdittu, voiko henkilö olla jo oireettomana koronaviruksen kantaja ja ennen oireiden alkamista koronavirusta tartuttava? Hyvä käsihygienia käsien saippuapesun ja käsien desinfektion avulla on näissä tilanteissa avainasemassa. Kankaasta valmistetulla suu-nenäsuojalla pyritään estämään vielä mahdollisesti oireettoman kantajan uloshengitysilmassa olevien taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöönsä. On kuitenkin huomattava, että tämä todennäköisyys on nykytiedon valossa pieni siinä tilanteessa, kun henkilö on oireeton eli kun hän ei yski, aivastele eikä ole nuhainen.

On myös kysytty, miksi sanotaan, ettei kangasmaski suojaa käyttäjäänsä? Se perustuu siihen, että kangasmaski ei yleensä asetu niin tiiviisti hengitysteiden ympärille, etteikö sen sivuilta pääsisi hengitysilmaa suoraan kantajan hengitysteihin. Uloshengityksen osalta pääosa ilmavirtauksesta läpäisee kuitenkin edessä olevan kangasesteen. Näin ollen, jos vastapäätä lähellä on vaikkapa suojaamaton, yskivä koronan kantaja, ei kankaista suu-nenäsuojaa käyttävä ole täysin suojassa.

 

Lopuksi ylilääkäri tiivistää korona-arjen näin:

Vaikka elämme hyvin poikkeuksellista aikaa, joka aiheuttaa huolta ja muuttaa arjen toimintoja, on ylilääkärin näkökulmasta ollut ilahduttavaa huomata se, että jokainen alueemme asukkaista pyrkii parhaansa mukaan noudattamaan annettuja ohjeita.

Henkilökunta on jouhevasti ottanut vastaan uudet, odottamattomat haasteet ja olemme valmiina auttamaan alueemme väestöä parhaan osaamisemme mukaan. Se, että alueemme tilanne on ollut tähän saakka hallittavissa, on meidän jokaisen ansiota. Sitoutuneisuutta yhteistyöhön tarvitaan kuitenkin edelleen joka päivä, jotta hauras tasapaino ei järky. Muistetaan siis yhä ohjeet riskiryhmäläisille sekä ikäihmisille kuten myös kokoontumisrajoitukset ja turvavälit.

Voimia jokaiseen päiväämme! Pysytään valppaina ja toimitaan yhdessä, jotta virus aiheuttaisi mahdollisimman vähän vaurioita alueellamme.

 

Koronatiedotus Kalajoella

Tiedot koronaviruksesta on koottu yhteen kaupungin nettisivujen alle otsikolla Koronatiedotus. Sivuilla on paljon tietoa eri aihepiireittäin. Lisäksi kätevä tapa seurata tilannetta ja tiedotteita on liittyä seuraamaan Kalajoen kaupungin Facebook-sivua.