Tilinpäätös 2021

Kalajoen kupungin tilikauden 2021 toimintatuotot ovat 23,4 milj., toimintakulut 99,4 milj. ja toimintatuotot/toimintakulut 23,5 %.

Tutustu Kalajoen kaupungin tilinpäätökseen 2021 visualisointiraportin avulla.

Kalajoen kaupungin tilinpäätös oli 1,2, milj. € ylijäämäinen toimintavuonna 2021. Toimintakulut olivat 99,4 milj. € ja toimintatuotot 23,4 milj. €. Toimintakuluista käytettiin hyvinvointipalveluiden perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan 54 % ja sivistyslautakunnan 21 %. Toimintakuluista 15 % käytettiin teknisiin palveluihin. Verotulot ja valtionosuudet olivat vuonna 2021 yhteensä 81,8 milj. € Investointimenojen netto oli 7,0 milj. €.

Kalajoen kaupungin tilinpäätöksen 2021 voi tutustua tarkemmin visualisointiraportista. Raporttiin on koottu tilinpäätöksen pääkohtia visuaalisina esityksinä. Visualisoinnissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja.