Toiminta-avustukset haettavissa

Vuoden 2017 urheiluseurojen, nuorisoyhdistysten ja kulttuurityötä tekevien järjestöjen, yksittäisten taiteenharjoittajien sekä muiden yleishyödyllisten, rekisteröityjen yhdistysten ja järjestöjen toiminta-avustukset ovat haettavana 31.3.2017 klo 15 mennessä.

Kalajoen kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista. Avustuksia myöntävät palvelukokonaisuudet noudattavat kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita.

Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti Kalajoen kaupungin alueella toimiville yhteisöille ja järjestöille.

Avustushakemus pyydetään ensisijaisesti toimittamaan sähköisessä muodossa. Avustus-hakemuksen liitteenä tulee olla yhteisön tai järjestön toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemus ja avustusohjeet löytyy osoitteesta: http://kalajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/avustukset/.

Avustukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse osoitteeseen: Kalajoen kaupunki, Kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki.
Kalajoen kaupunginhallitus